Britit tiukentavat maahanmuuttopolittiikkaansa

Perjantai 28.11.2014

Britit ovat heränneet pohtimaan avokätisen maahanmuuttopolitiikan aiheuttamia taloudellisia ja kulttuurisia kustannuksia. Perussuomalaisten kanssa samaan EU-parlamenttiryhmään kuuluva Britannian konservatiivinen pääministeripuolue haluaakin tiukentaa paikallista maahanmuuttopolitiikkaa.

Kaavailtuun suunnanmuutokseen vaikuttaa maahanmuuttokriittisen UKIP:in kannatuksen räjähdysmäisen nousun ohella konservatiiviäänestäjien kyllästyminen Euroopan nykypolitiikan hämmästyttävän vihervasemmistolaiseen valtavirtaan.

Brittikonservatiivien ehdotuksen mukaan muun muassa maan ulkopuolelle maksettavia etuuksia leikattaisiin ja kerjäläisten maahantuloa vaikeutettaisiin. Samoin rikoksiin syyllistyneet tulijat karkotettaisiin aiempaa nopeammin.

Pääministeri Cameronin ohjelman sisältämät keinot, kuten siirtolaisten sosiaalietuuksien laaja karsiminen ja tiukempi suhtautuminen sosiaaliturvashoppailuun kaventaisivat huomattavasti Britannian ja USA:n siirtolaispolitiikan välistä kuilua - eikä samankaltainen linjan terävöittäminen olisi mahdotonta Suomessakaan. Perussuomalaiset on kuitenkin ainoa puolue, jolla on aitoa tahtoa tällaiseen suunnanmuutokseen. Ratkaisun avaimet ovat äänestäjien käsissä.


http://yle.fi/uutiset/brittipaaministeri_cameron_oma_kansa_siirtolaisten_edelle/7657829

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka

Liittovaltiokehitys kaventaa Suomen kansallista itsemääräämisoikeutta

Perjantai 28.11.2014

EKP:n pääjohtaja Draghi kuuluu EU:n liittovaltiokehitystä hehkuttavaan poliittiseen eliittiin, jonka mielestä jaettu kurjuus on pienempi kurjuus. Todellisuudessa kansallisen päätösvallan katoaminen EU:n ja EKP:n kamareihin heikentää edelleen Suomen taloudellista tilannetta sekä kaventaa olennaisesti itsemääräämisoikeuttamme ja liikkumavaraamme. Esimerkiksi pankkiunionin seurauksena joudumme maksamaan Euroopan tulevista pankkikriiseistä kovan hinnan, vaikka suomalaiset pankit eivät keskimääräistä vahvempina vaikeuksiin ajautuisikaan.

Löyhästä budjettikuristaan tunnetun Italian kansalaisena Draghi ei näytä edes haluavan tehtyjen virheiden korjaamista kansallisella tasolla. Vaikka Suomenkaan julkinen taloudenpito ei nykyisin ole kovin kummoista, joudumme liittovaltiokehityksen edetessä Etelä-Euroopan vieläkin löperömmän talouspolitiikan yhteisvastuullisiksi maksumiehiksi ilman vaikutusmahdollisuuksia.

http://yle.fi/uutiset/ekpn_draghi_haluaa_siirtaa_valtaa_jasenmailta_kohti_yhteista_paatoksentekoa/7656508

Avainsanat: EU, eurokriisi, liittovaltiokehitys

Teollisuutemme alasajo kiihtyy

Torstai 27.11.2014

Oheiset graafit kertovat karun totuuden teollisuutemme alasajosta. Yli viidesosa teollisuuden työpaikoista on kadonnut nyt jo kuusi vuotta kestäneen laman aikana. Palveluista ei ole vientiteollisuuden paikkaajaksi ja hyvinvoinnin lähteeksi.

Suomen teollisuuden rakenne on poikkeuksellisen yksipuolinen ja suuryrityksiin painottunut. Myös lainsäädännössä on kuultu lähinnä suuryritysten lobbareita pienyritysten toimintaedellytysten jäädessä selvästi pienemmälle huomiolle.

Erittäin merkittävä syy vientiteollisuutemme jyrkkään alamäkeen on julkisen sektorin kulurakenne. Muun muassa kireä verotus ja veronluonteiset työn sivukulut nostavat palkkakustannukset korkeiksi siitä huolimatta, että palkansaajien ostovoima jää matalaksi. Häviäjiä ovat sekä yrittäjät että palkansaajat. Myös julkinen sektori joutuu sopeutumaan jossain vaiheessa - mutta milloin, se jää nähtäväksi.

http://yle.fi/uutiset/nain_suomen_teollisuus_on_syoksynyt__katso_grafiikka/7654544

Avainsanat: lama, julkinen talous

Tiemaksut jälleen tapetilla

Perjantai 21.11.2014

Kansalaisten vastustus autoilun jatkuvasti lisääntyviä kustannuksia vastaan, vasemmistoliiton ja vihreiden ero hallituksesta sekä kokoomuksen nopea ja jyrkkä alamäki saivat liikenneministeri Paula Risikon perumaan kaavaillut satelliittivalvontaan perustuvat tiemaksut.

Nyt tiemaksut on jälleen kaivettu naftaliinista, tällä kertaa alueellisessa muodossa. Pääkaupunkiseudulle suunniteltu tiemaksu herättää kuitenkin mm. kysymyksen siitä, voiko kunta määrätä maksun valtion tieverkolle.

On syytä jättää huomiotta virkamiesarmeijan esittämät arviot siitä, ettei tiemaksuja otettaisi mahdollisen lakimuutoksen jälkeen käyttöön monellakaan seutukunnalla. Julkinen sektori osaa rahastuksen taidon, eikä tiemaksunkaan kohdalla kannattane odottaa poikkeusta.

Tiemaksutuottoja tuskin käytettäisiin tienkäyttäjien hyväksi, kuten ei suurta osaa muistakaan liikenteestä kerätyistä veroista. Seurauksena tiemaksuista olisi lähinnä vain liikkumisen vaikeutuminen ja kuluttajien ostovoiman hyytyminen entisestään.

http://www.talouselama.fi/uutiset/varaudu+tahan+autoilija+helsingin+seutu+pahkailee+165+miljoonan+euron+tiemaksua/a2278269

Avainsanat: julkinen talous, byrokratia

Voitto sananvapaudelle

Keskiviikko 19.11.2014

Korkein hallinto-oikeus on todennut päätöksessään, että Perussuomalaisia Nuoria kohdeltiin avustusrahojen jaossa lainvastaisesti, kuten nuorisojärjestö valituksessaan katsoi. Erityistä huomiota KHO:n perusteluissa kannattaa kiinnittää sananvapauden merkitystä perusoikeutena painottavaan kohtaan:

"Kun otetaan huomioon avustuksen myöntämisen laissa säädetyt perusteet sekä erityisesti sananvapaus ennen muuta poliittisena perusoikeutena (HE 309/1993 vp, s. 56/II, PeVL 19/1998 vp), joka antaa suojaa poliittiseen toimintaan liittyvälle viestinnälle (PeVL 1/1993 vp), on opetus- ja kulttuuriministeriö ylittänyt tässä asiassa harkintavaltansa, kun se on osin perustanut valituksenalaisen päätöksensä poliittisen nuorisojärjestön aikaisemmin esittämiin nyt tarkoitettuihin yksittäisiin kannanottoihin ja niiden sisältöön."

Mielestäni olisi joka tapauksessa syytä miettiä vakavasti, tarvitsevatko poliittiset järjestöt lainkaan yhteiskunnan tukea toimintaansa. Kuten Sebastian Tynkkynenkin toteaa, olisi jaetuille rahoille huomattavasti enemmän käyttöä nuorisotyössä.

http://yle.fi/uutiset/kho_perussuomalaisten_nuoria_syrjittiin_rahanjaossa/7637692

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1416299454269.html

Avainsanat: sananvapaus

Venäjän propaganda yltyy

Sunnuntai 16.11.2014

Venäjän lapsiasiamiehen näkemykset Suomessa asuvien venäläislasten huostaanotoista ovat osa Venäjällä yhä lisääntyvää länsivastaista propagandaa. Vaikka suomalaisten lastensuojeluviranomaisten toiminnassa on varmasti parantamisen varaa, on Timo Soini täysin oikeassa todetessaan etteivät huostaanotot millään muotoa perustu kansalaisuuteen. Suomen on syytä olla jatkossakin tiukkana Venäjän yrittäessä vaikuttaa sisäisiin asioihimme.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014111618841633_uu.shtml

Avainsanat: Venäjä

Sääntely vaikeuttaa yritysten toimintaa

Lauantai 8.11.2014

Suomessa on vihdoin virinnyt julkinen keskustelu sääntelyn vähentämisestä, vaikka sääntelyn haittavaikutukset ovat olleet tiedossa jo pitkään. Tosin suomalaiselle päätöksenteolle tyypilliseen tapaan sääntelyn suoran karsimisen sijasta on perustettu työryhmä asiaa pohtimaan.

Yritysten maksettaviksi tulevat lupamaksut vaikeuttavat pahiten pienimpien yritysten toimintaa. Suoran rahanmenon lisäksi byrokratia aiheuttaa yrittäjille ylimääräistä paperityötä, jolloin kärsijöinä ovat erityisesti yksin ammattiaan harjoittavat yrittäjät. Sääntelyn nopea karsiminen erityisesti pienimpien yritysten osalta onkin työnteon ja työllistämisen kannalta elintärkeää.

http://yle.fi/uutiset/200_euron_maksu_vain_jaavuoren_huippu_lupaviidakossa__saadamme_kohta_koko_suomen_kuoliaaksi/7606098

Avainsanat: yrittäminen, byrokratia

Guggenheim on tarpeeton

Sunnuntai 2.11.2014

Roskikseen joutaisi koko Helsingin päättäjien järjetön ja suhteellisuudentajuton Guggenheim-mania. Guggenheim-museo ei toisi Suomelle yhtään imagohyötyä, vain kohtuuttoman paljon taloudellisia rasitteita. Jos museo olisi taloudellisesti kannattava, olisi hanke kerännyt jo runsaasti yksityistä rahoitusta. Nyt sellaisesta ei ole tietoakaan.

Kansa vastustaa museohanketta, mutta arkitodellisuudesta irtautunut virkamiesjohto uskoo kritiikittömästi markkinointiväen vakuuttelut pytingin välttämättömyydestä. Satu keisarin uusista vaatteista uhkaa osoittautua todeksi jälleen kerran.

http://yle.fi/uutiset/guggenheim-kisa__nama_ehdotukset_lentavat_roskiin/7574959

Avainsanat: Guggenheim, julkinen talous

Maahanmuuttokriittisyys ei ole rasismia

Sunnuntai 2.11.2014

Dosentti Sakari Suutarinen katsoo jihadismin yleistymisen Suomessa olevan seurausta yhteiskuntamme rasistisista asenteista. Olen vahvasti sitä mieltä, että dosentin näkemys on ideologian vääristämä - ja syy ja seuraus pahasti sekaisin.

Oma tulkintani on, että suomalaisten kasvava maahanmuuttokriittisyys johtuu pitkälti dosenttitasoa paremmasta tosiasioiden hahmotuskyvystä, eikä sillä ole mitään tekemistä rasismin kanssa. Dosentin esittämät syytökset korkeintaan kärjistävät tilannetta entisestään.

http://yle.fi/uutiset/kansainvalinen_vertailu_suomalaispojat_kaikkein_maahanmuuttajakielteisimpia/7591833

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka

Virkamiesarmeijaa on supistettava ja byrokratiaa karsittava

Sunnuntai 2.11.2014

Kuntien valtionosuuksien leikkaukset ja toisaalta kaiken aikaa lisääntyneet lakisääteiset velvoitteet ovat siirtäneet vastuuta talouden vyönkiristyksistä valtiolta kunnille. Vaikka kuntien toiminnassa onkin paljon tehostettavaa, on merkittävä vastuu myös lainsäätäjällä eli eduskunnalla.

Ellei kuntien tehtäviä karsita, ei veroasteen kohoamiselle näy loppua. Tämä taas johtaa ostovoiman laskuun, yritysten toimintaedellytysten heikkenemiseen ja yhä pahenevaan työttömyyteen.

http://yle.fi/uutiset/veronmaksajat_vastuu_veronkiristyksista_nayttaa_kaatuvan_kuntien_niskaan/7592376

Keskustan puheenjohtaja Sipilä on sinänsä oikealla asialla ehdottaessaan virkamiesten määrän tuntuvaa supistamista, mutta hänen esittämänsä keino eli virkamiesten eläkepoistuma on auttamattoman hidas ratkaisu julkisen talouden ongelmiin. Tämäkään asia ei parane odottamalla.

Nyt tulee käynnistää virkamieskunnan laajat yt-neuvottelut, irtisanoa tarpeettomat virkamiehet ja karsia ylenmääräistä sääntelyä. Tämä paitsi parantaa julkisen talouden tilaa, myös vähentää byrokratiaa ja helpottaa uusien yksityisen sektorin työpaikkojen syntymistä.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014102518781130_uu.shtml

Perussuomalaiset ovat pitkään ja johdonmukaisesti ajaneet byrokratian karsimista. Nyt on oikea aika pienentää myös ministerien määrää, varsinkin kun suuri osa lainsäädäntötyöstä on jo siirtynyt Euroopan Unioniin. Suomalaiset ovat aina uskoneet esimerkin voimaan, joten kulujen karsinta on siksikin syytä aloittaa huippuviroista.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014101318741072_uu.shtml

Avainsanat: julkinen talous, byrokratia, velkaantuminen