Rikoksista tuntuvamat rangaistukset

Torstai 15.10.2015


Eduskunnassa käytiin tänään lähetekeskustelua erittäin tärkeästä kansalaisaloitteesta, jossa vaaditaan ankarampia tuomioita mm. lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Käytännössä tämä on lainsäädännöllisin keinoin toteutettavissa rangaistusten vähimmäiskestoa pidentämällä.

Myös perussuomalaiset ovat laatineet pitkälti samansuuntaisen lakialoitteen, jonka on allekirjoittanut jo yli 100 kansanedustajaa. Se viittaa vahvasti siihen, että hankkeella on laajaa kannatusta nykyisessä eduskunnassa yli puoluerajojen.

Oikeusministeri Jari Lindström (ps) on luvannut kiinnittää erityistä huomiota myös ensikertalaisuuden nykyisin varsin löyhään määritelmään ja rikosten vanhenemisaikoihin. Lisäksi tekeillä on selvitys, jossa mitataan kansalaisten näkemystä rangaistusten suhteesta rikosten vakavuuteen. Näyttää siis erittäin todennäköiseltä, että annettavat tuomiot vastaavat tulevaisuudessa huomattavasti aiempaa paremmin kansalaisten yleistä oikeustajua.

Avainsanat: eduskuntatyö, rangaistukset