Perussuomalaisten vaikutus lainsäädäntöön on merkittävä ja näkyvä

Lauantai 21.11.2015

Perussuomalaisten kädenjälki on näkynyt loppusyksyn aikana vahvasti eduskunnan ja hallitukseksen toiminnassa. Vaikka ajat ovat vaikeat, on syksyn aikana tehtyjen päätösten painopistettä saatu suunnattua köyhimmän kansanosan kannalta oikeaan suuntaan.

Marraskuun alussa hallitus veti perussuomalaisten vaatimuksesta pois esityksensä ns. tehokkaan katumisen laista, joka olisi mahdollistanut verottajalle ilmoittamatta jätettyjen tulojen jälki-ilmoittamisen ilman rikosoikeudellista vastuuta. Samassa yhteydessä hallitus ilmoitti lisäävänsä ensi vuoden budjettiesitykseen määrärahoja harmaan talouden torjuntaa varten. Harmaan talouden torjunta on paitsi taloudellisesti kannattavaa, myös moraalisesti tärkeää. Kaavailtu hallintorekisteriuudistuskin laitettiin samoihin aikoihin jäihin, koska PS ei ollut valmis hyväksymään uudistusta. Lukuisat asiantuntijat olivat tätä ennen ilmaisseet huolensa mm. osakeomistusten piilottamiseen ja siitä seuraaviin väärinkäyttömahdollisuuksiin liittyvistä ongelmakohdista.

Marraskuun ehdottomasti kiperin vääntö aiheutui sote-uudistuksesta, jonka sisällöstä keskusta ja kokoomus päätyivät julkiseen riitaan. Perussuomalaisilla oli varsin aktiivinen ja ratkaiseva rooli sovun löytämisessä. Erityisesti sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä ja muut PS-neuvottelijat vaikuttivat asiantuntemuksellaan siihen, että tasa-arvoiset palvelut turvataan jatkossa ympäri Suomen riippumatta siitä, asuuko palveluiden käyttäjä isossa kaupungissa tai maaseutupaikkakunnalla. Uudistuksen yhteydessä karsitaan olennaisesti myös palvelurakenteeseen vuosikymmenien saatossa syntyneiden kuntayhtymien lukumäärää.

Moraalisesti kenties merkittävin saavutuksemme on eläkeläisten asumistuen säilyttäminen entisellä tasollaan. Ilman perussuomalaisten vastustusta eläkeläisten asumistuki olisi yhdistetty yleisen asumistuen kanssa. Alkuperäisen esityksen mukaan tämä olisi voinut pienentää eläkeläisten käteen jääviä kuukausituloja useilla kymmenillä euroilla. Eduskuntaryhmämme tuli vaikutusarvioiden perusteella siihen tulokseen, etteivät näin rajut leikkaukset pienituloiselta kansanosalta voi olla millään muotoa hyväksyttäviä. Suuri joukko eläkeläisiä huokaisi helpotuksesta päätöksestä kuultuaan, korotettiinhan samaan aikaan takuueläkettä 23 eurolla kuukaudessa. Myös YLE-veron maksamisesta vapautetaan kaikki alle 857 euroa kuukaudessa ansaitsevat henkilöt.

Yksityisen ja julkisen sektorin työntekijöiden yhdenvertaisuutta saatiin parannettua, kun perussuomalaisten vaatimuksesta hallitusohjelmaan kirjattu, kuntaliitoksissa aiemmin syntynyt lakisääteinen viiden vuoden irtisanomissuoja poistettiin laista. Pahimmillaan tästä oli aiheutunut jopa yli vuosikymmenen mittainen ketjuuntunut irtisanomissuoja kunnan henkilöstölle. Jatkossa toteutettavissa kuntaliitoksissa tehty lakimuutos mahdollistaa hallinnon tehostamisen.

Loppukuun aikana hyväksyy eduskunta vielä mm. pieni- ja keskituloisille suunnatun tuloveronkevennyksen. Se parantaa palkansaajien ostovoimaa noin 20 eurolla kuukaudessa. Samassa yhteydessä alennetaan lievästi ns. solidaarisuusveron alarajaa ja korotetaan hieman ylempää pääomaveroprosenttia. Tällä varmistetaan se, että verorasitus kohdistuu maksukyvyn mukaisesti ja pienilläkin työtuloilla on jatkossa aiempaa helpompaa tulla toimeen. Perussuomalaisten näkemyksen mukaan nämä ovat oikeansuuntaisia toimenpiteitä.

Suomen ja samalla koko Euroopan eittämättä suurin haaste kohdistuu maahanmuuttopolitiikan saamiseksi hallintaan. Schengen-alueen ulkorajojen vuotaessa on turvapaikanhakijoiden aalto suuntautunut myös Suomeen. Eduskuntaryhmä ja hallituksen PS-ministerit tekevät kovaa työtä karsiakseen mahdollisia vetovoimatekijöitä. Turvapaikanhakijoiden vastaanottorahan pienentäminen ja perheenyhdistämiskriteerien tiukentaminen ovat asioita, joihin tähtäämme nopealla aikataululla.

Eduskuntaryhmämme vaatii pikakäännytysten käyttöönottoa länsirajalla. Tärkeää on myös uudistaa Schengen- ja Dublin-sopimuksia siten, etteivät alueen ulkopuolelta tulevat turvapaikanhakijat pysty valitsemaan vapaasti maata, johon jättävät hakemuksen. Sopimukset on laadittu tilanteessa, jossa nykyisenkaltaista massamaahanmuuttoa ei ole osattu ennakoida, eivätkä ne siten sovellu nykytilanteen ratkaisemiseen. Perussuomalaiset tekevät tältäkin osin aktiivista työtä ja pitävät maahanmuuttopolitiikan yleistä kiristämistä ykköstavoitteenaan. Vain siten pystytään turvaamaan yhteiskuntamme turvallisuus ja taloudellinen vakaus myös tuleville sukupolville.

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka, eduskuntatyö, julkinen talous

Koulutushankkeista puhtia talouskasvuun

Perjantai 20.11.2015

TEK-lehdessä tänään julkaistu kolumnini:

Koulutushankkeista puhtia talouskasvuun

Yhteiskuntamme toimintatapoja on uudistettava Suomen saamiseksi jaloilleen.

Suomen talouden tila on tukala. Julkinen velka kasvaa nopeasti, mutta bruttokansantuote ei ole kääntynyt nousuun. Työllisyystilanne on verrannollinen 90-luvun vaikeimpiin aikoihin. Kasvavasta työttömyydestä kärsii myös maamme edellisestä lamasta nostanut insinöörikunta. Yhteiskuntamme toimintatapoja on uudistettava Suomen saamiseksi jaloilleen.

Ensimmäisen kauden kansanedustajana ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsenenä olen saanut paneutua muun muassa työelämän ja koulutuksen uudistustarpeisiin. Valtiovarainvaliokunnan ja sen jaostojen asiantuntijakuulemisissa on painotettu talouden näkökulmaa päätösten vaikuttavuutta unohtamatta. Myös korkeakoulusektorin ja tekniikan alan edustajat ovat tuoneet esille oman näkökantansa.

Julkisen talouden kuntoonsaattaminen vaikuttaa korkeakoulujen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden rahoitukseen. Niukat resurssit on käytettävä kustannustehokkaasti. Ratkaisevaa on tutkimus- ja oppilaitosten kyky tarttua toimeen ja ottaa rohkeita kehitysaskelia.

Käyttäjä- ja markkinalähtöisyys ovat yhä tärkeämpiä TKI-rahaa kohdennettaessa. Erityisesti on panostettava kasvaviin pk-yrityksiin ja niiden kansainvälistymiseen. Samalla tutkimusyhteisöjä on kannustettava tulosten kaupallistamiseen. Kansainväliset vaikuttavuusarvioinnit tehostaisivat edelleen rahoituksen kohdentamista.

Tampere3-hanke on esimerkki uudistuksesta, jolla korkeakoulutusta kehitetään vastaamaan työelämän tarpeisiin. Toteutuessaan hanke syventäisi tamperelaisten korkeakoulujen välistä hallinnollista ja opetuksellista yhteistoimintaa sekä lisäisi kontakteja elinkeinoelämään. Muissakin yliopistokaupungeissa yhteistyötä tiivistetään. Itä-Suomen yliopistossa on hyödynnetty kampusten välistä synergiaa. Digitalisaation aikakaudella fyysinen etäisyys ei muodostu ongelmaksi.

EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut kohentavat jatkossa oppilaitosten taloutta ja auttavat kehittämään opetuksen laatua. Lisäksi ne mahdollistavat suomalaisen koulutusviennin edistämisen. Hallitusohjelmaan kirjattu kokeilu vapaasta kielivalinnasta toisi laajentuessaan työelämään yhä enemmän kansainvälisten kielten osaajia. Kiristyvässä markkinakilpailussa tämä etu kannattaa hyödyntää.

Suomalainen insinööriosaaminen on korkeatasoista, ja sen merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Kehotan tekniikan ammattilaisia osallistumaan laajasti myös yhteiskunnalliseen keskusteluun. Insinöörimäinen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa on vahva voimavara päätöksenteossa.

Yhteiskuntamme toimintatapoja on uudistettava Suomen saamiseksi jaloilleen.

Suomen talouden tila on tukala. Julkinen velka kasvaa nopeasti, mutta bruttokansantuote ei ole kääntynyt nousuun. Työllisyystilanne on verrannollinen 90-luvun vaikeimpiin aikoihin. Kasvavasta työttömyydestä kärsii myös maamme edellisestä lamasta nostanut insinöörikunta. Yhteiskuntamme toimintatapoja on uudistettava Suomen saamiseksi jaloilleen.

Ensimmäisen kauden kansanedustajana ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsenenä olen saanut paneutua muun muassa työelämän ja koulutuksen uudistustarpeisiin. Valtiovarainvaliokunnan ja sen jaostojen asiantuntijakuulemisissa on painotettu talouden näkökulmaa päätösten vaikuttavuutta unohtamatta. Myös korkeakoulusektorin ja tekniikan alan edustajat ovat tuoneet esille oman näkökantansa.

Julkisen talouden kuntoonsaattaminen vaikuttaa korkeakoulujen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden rahoitukseen. Niukat resurssit on käytettävä kustannustehokkaasti. Ratkaisevaa on tutkimus- ja oppilaitosten kyky tarttua toimeen ja ottaa rohkeita kehitysaskelia.

Käyttäjä- ja markkinalähtöisyys ovat yhä tärkeämpiä TKI-rahaa kohdennettaessa. Erityisesti on panostettava kasvaviin pk-yrityksiin ja niiden kansainvälistymiseen. Samalla tutkimusyhteisöjä on kannustettava tulosten kaupallistamiseen. Kansainväliset vaikuttavuusarvioinnit tehostaisivat edelleen rahoituksen kohdentamista.

Tampere3-hanke on esimerkki uudistuksesta, jolla korkeakoulutusta kehitetään vastaamaan työelämän tarpeisiin. Toteutuessaan hanke syventäisi tamperelaisten korkeakoulujen välistä hallinnollista ja opetuksellista yhteistoimintaa sekä lisäisi kontakteja elinkeinoelämään. Muissakin yliopistokaupungeissa yhteistyötä tiivistetään. Itä-Suomen yliopistossa on hyödynnetty kampusten välistä synergiaa. Digitalisaation aikakaudella fyysinen etäisyys ei muodostu ongelmaksi.

EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut kohentavat jatkossa oppilaitosten taloutta ja auttavat kehittämään opetuksen laatua. Lisäksi ne mahdollistavat suomalaisen koulutusviennin edistämisen. Hallitusohjelmaan kirjattu kokeilu vapaasta kielivalinnasta toisi laajentuessaan työelämään yhä enemmän kansainvälisten kielten osaajia. Kiristyvässä markkinakilpailussa tämä etu kannattaa hyödyntää.

Suomalainen insinööriosaaminen on korkeatasoista, ja sen merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Kehotan tekniikan ammattilaisia osallistumaan laajasti myös yhteiskunnalliseen keskusteluun. Insinöörimäinen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa on vahva voimavara päätöksenteossa. 

- See more at: https://lehti.tek.fi/sami-savio/koulutushankkeista-puhtia-talouskasvuun#sthash.GeDsYFYg.dpuf
Yhteiskuntamme toimintatapoja on uudistettava Suomen saamiseksi jaloilleen.

Suomen talouden tila on tukala. Julkinen velka kasvaa nopeasti, mutta bruttokansantuote ei ole kääntynyt nousuun. Työllisyystilanne on verrannollinen 90-luvun vaikeimpiin aikoihin. Kasvavasta työttömyydestä kärsii myös maamme edellisestä lamasta nostanut insinöörikunta. Yhteiskuntamme toimintatapoja on uudistettava Suomen saamiseksi jaloilleen.

Ensimmäisen kauden kansanedustajana ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsenenä olen saanut paneutua muun muassa työelämän ja koulutuksen uudistustarpeisiin. Valtiovarainvaliokunnan ja sen jaostojen asiantuntijakuulemisissa on painotettu talouden näkökulmaa päätösten vaikuttavuutta unohtamatta. Myös korkeakoulusektorin ja tekniikan alan edustajat ovat tuoneet esille oman näkökantansa.

Julkisen talouden kuntoonsaattaminen vaikuttaa korkeakoulujen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden rahoitukseen. Niukat resurssit on käytettävä kustannustehokkaasti. Ratkaisevaa on tutkimus- ja oppilaitosten kyky tarttua toimeen ja ottaa rohkeita kehitysaskelia.

Käyttäjä- ja markkinalähtöisyys ovat yhä tärkeämpiä TKI-rahaa kohdennettaessa. Erityisesti on panostettava kasvaviin pk-yrityksiin ja niiden kansainvälistymiseen. Samalla tutkimusyhteisöjä on kannustettava tulosten kaupallistamiseen. Kansainväliset vaikuttavuusarvioinnit tehostaisivat edelleen rahoituksen kohdentamista.

Tampere3-hanke on esimerkki uudistuksesta, jolla korkeakoulutusta kehitetään vastaamaan työelämän tarpeisiin. Toteutuessaan hanke syventäisi tamperelaisten korkeakoulujen välistä hallinnollista ja opetuksellista yhteistoimintaa sekä lisäisi kontakteja elinkeinoelämään. Muissakin yliopistokaupungeissa yhteistyötä tiivistetään. Itä-Suomen yliopistossa on hyödynnetty kampusten välistä synergiaa. Digitalisaation aikakaudella fyysinen etäisyys ei muodostu ongelmaksi.

EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut kohentavat jatkossa oppilaitosten taloutta ja auttavat kehittämään opetuksen laatua. Lisäksi ne mahdollistavat suomalaisen koulutusviennin edistämisen. Hallitusohjelmaan kirjattu kokeilu vapaasta kielivalinnasta toisi laajentuessaan työelämään yhä enemmän kansainvälisten kielten osaajia. Kiristyvässä markkinakilpailussa tämä etu kannattaa hyödyntää.

Suomalainen insinööriosaaminen on korkeatasoista, ja sen merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Kehotan tekniikan ammattilaisia osallistumaan laajasti myös yhteiskunnalliseen keskusteluun. Insinöörimäinen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa on vahva voimavara päätöksenteossa. 

- See more at: https://lehti.tek.fi/sami-savio/koulutushankkeista-puhtia-talouskasvuun#sthash.GeDsYFYg.dpuf
Yhteiskuntamme toimintatapoja on uudistettava Suomen saamiseksi jaloilleen.

Suomen talouden tila on tukala. Julkinen velka kasvaa nopeasti, mutta bruttokansantuote ei ole kääntynyt nousuun. Työllisyystilanne on verrannollinen 90-luvun vaikeimpiin aikoihin. Kasvavasta työttömyydestä kärsii myös maamme edellisestä lamasta nostanut insinöörikunta. Yhteiskuntamme toimintatapoja on uudistettava Suomen saamiseksi jaloilleen.

Ensimmäisen kauden kansanedustajana ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsenenä olen saanut paneutua muun muassa työelämän ja koulutuksen uudistustarpeisiin. Valtiovarainvaliokunnan ja sen jaostojen asiantuntijakuulemisissa on painotettu talouden näkökulmaa päätösten vaikuttavuutta unohtamatta. Myös korkeakoulusektorin ja tekniikan alan edustajat ovat tuoneet esille oman näkökantansa.

Julkisen talouden kuntoonsaattaminen vaikuttaa korkeakoulujen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden rahoitukseen. Niukat resurssit on käytettävä kustannustehokkaasti. Ratkaisevaa on tutkimus- ja oppilaitosten kyky tarttua toimeen ja ottaa rohkeita kehitysaskelia.

Käyttäjä- ja markkinalähtöisyys ovat yhä tärkeämpiä TKI-rahaa kohdennettaessa. Erityisesti on panostettava kasvaviin pk-yrityksiin ja niiden kansainvälistymiseen. Samalla tutkimusyhteisöjä on kannustettava tulosten kaupallistamiseen. Kansainväliset vaikuttavuusarvioinnit tehostaisivat edelleen rahoituksen kohdentamista.

Tampere3-hanke on esimerkki uudistuksesta, jolla korkeakoulutusta kehitetään vastaamaan työelämän tarpeisiin. Toteutuessaan hanke syventäisi tamperelaisten korkeakoulujen välistä hallinnollista ja opetuksellista yhteistoimintaa sekä lisäisi kontakteja elinkeinoelämään. Muissakin yliopistokaupungeissa yhteistyötä tiivistetään. Itä-Suomen yliopistossa on hyödynnetty kampusten välistä synergiaa. Digitalisaation aikakaudella fyysinen etäisyys ei muodostu ongelmaksi.

EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut kohentavat jatkossa oppilaitosten taloutta ja auttavat kehittämään opetuksen laatua. Lisäksi ne mahdollistavat suomalaisen koulutusviennin edistämisen. Hallitusohjelmaan kirjattu kokeilu vapaasta kielivalinnasta toisi laajentuessaan työelämään yhä enemmän kansainvälisten kielten osaajia. Kiristyvässä markkinakilpailussa tämä etu kannattaa hyödyntää.

Suomalainen insinööriosaaminen on korkeatasoista, ja sen merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Kehotan tekniikan ammattilaisia osallistumaan laajasti myös yhteiskunnalliseen keskusteluun. Insinöörimäinen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa on vahva voimavara päätöksenteossa. 

- See more at: https://lehti.tek.fi/sami-savio/koulutushankkeista-puhtia-talouskasvuun#sthash.GeDsYFYg.dpuf
Yhteiskuntamme toimintatapoja on uudistettava Suomen saamiseksi jaloilleen.

Suomen talouden tila on tukala. Julkinen velka kasvaa nopeasti, mutta bruttokansantuote ei ole kääntynyt nousuun. Työllisyystilanne on verrannollinen 90-luvun vaikeimpiin aikoihin. Kasvavasta työttömyydestä kärsii myös maamme edellisestä lamasta nostanut insinöörikunta. Yhteiskuntamme toimintatapoja on uudistettava Suomen saamiseksi jaloilleen.

Ensimmäisen kauden kansanedustajana ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsenenä olen saanut paneutua muun muassa työelämän ja koulutuksen uudistustarpeisiin. Valtiovarainvaliokunnan ja sen jaostojen asiantuntijakuulemisissa on painotettu talouden näkökulmaa päätösten vaikuttavuutta unohtamatta. Myös korkeakoulusektorin ja tekniikan alan edustajat ovat tuoneet esille oman näkökantansa.

Julkisen talouden kuntoonsaattaminen vaikuttaa korkeakoulujen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden rahoitukseen. Niukat resurssit on käytettävä kustannustehokkaasti. Ratkaisevaa on tutkimus- ja oppilaitosten kyky tarttua toimeen ja ottaa rohkeita kehitysaskelia.

Käyttäjä- ja markkinalähtöisyys ovat yhä tärkeämpiä TKI-rahaa kohdennettaessa. Erityisesti on panostettava kasvaviin pk-yrityksiin ja niiden kansainvälistymiseen. Samalla tutkimusyhteisöjä on kannustettava tulosten kaupallistamiseen. Kansainväliset vaikuttavuusarvioinnit tehostaisivat edelleen rahoituksen kohdentamista.

Tampere3-hanke on esimerkki uudistuksesta, jolla korkeakoulutusta kehitetään vastaamaan työelämän tarpeisiin. Toteutuessaan hanke syventäisi tamperelaisten korkeakoulujen välistä hallinnollista ja opetuksellista yhteistoimintaa sekä lisäisi kontakteja elinkeinoelämään. Muissakin yliopistokaupungeissa yhteistyötä tiivistetään. Itä-Suomen yliopistossa on hyödynnetty kampusten välistä synergiaa. Digitalisaation aikakaudella fyysinen etäisyys ei muodostu ongelmaksi.

EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut kohentavat jatkossa oppilaitosten taloutta ja auttavat kehittämään opetuksen laatua. Lisäksi ne mahdollistavat suomalaisen koulutusviennin edistämisen. Hallitusohjelmaan kirjattu kokeilu vapaasta kielivalinnasta toisi laajentuessaan työelämään yhä enemmän kansainvälisten kielten osaajia. Kiristyvässä markkinakilpailussa tämä etu kannattaa hyödyntää.

Suomalainen insinööriosaaminen on korkeatasoista, ja sen merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Kehotan tekniikan ammattilaisia osallistumaan laajasti myös yhteiskunnalliseen keskusteluun. Insinöörimäinen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa on vahva voimavara päätöksenteossa. 

- See more at: https://lehti.tek.fi/sami-savio/koulutushankkeista-puhtia-talouskasvuun#sthash.GeDsYFYg.dpuf

https://lehti.tek.fi/sami-savio/koulutushankkeista-puhtia-talouskasvuun

Avainsanat: eduskuntatyö, mielipidekirjoitus

Perussuomalaiset vaativat pikakäännytysten aloittamista

Keskiviikko 18.11.2015

Perussuomalaisen ministeri Hanna Mäntylän maahanmuuttopoliittisessa ministerityöryhmässä tekemä ja PS-eduskuntaryhmän vahvasti tukema esitys pikakäännytysten aloittamisesta länsirajalla näyttää saavan tuulta alleen näin Pariisin terrori-iskujen jälkimainingeissa. Ainakin sisäministeri Petteri Orpo (kok.) näyttää varovaisesti tukevan tätä ajatusta.

Hallitus tulee tarkentamaan vielä tämän kuun aikana maahanmuuttopoliittisia linjauksiaan. Tämä korjausliike tulee ehdottomasti kreivin aikaan. Nyt jos koskaan Suomi tarvitsee tarmokasta, aktiivisesti johdettua ja riittävän tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa. Muun muassa Norja käännyttää jatkossa Venäjältä tulevat turvapaikanhakijat nopeasti tehtävän tutkinnan jälkeen. Suomen on syytä tehdä samoin Ruotsista tuleville turvapaikanhakijoille, onhan Ruotsi turvallinen maa.

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/orpo-pikakaannytysten-aloittaminen-mahdollista/5566232Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka

Eläkeläisten asumistuen leikkaus peruttiin PS:n vaatimuksesta

Maanantai 16.11.2015

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on erittäin tyytyväinen hallituksen päätökseen perua eläkeläisten asumistukeen kaavaillut leikkaukset. Perussuomalaisille tämä leikkausesitys oli eräs hallitusohjelman vaikeimmista kirjauksista. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä (ps.) oli jo aiemmin tänä syksynä PS-edustajien tuella saanut rajattua leikkausta alkuperäiseen esitykseen verrattuna ja sai siis nyt muut hallitusuolueet luopumaan leikkauksesta kokonaan.

Huolellisen kokonaisarvoinnin jälkeen hallitus katsoi, että kyseinen säästöpäätös olisi aiheuttanut osalle eläkeläisistä kohtuuttomia vaikeuksia. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta otettiin pitkä askel oikeaan suuntaan, onhan useimpien eläkeläisten käytännössä mahdotonta hankkia lisätuloja asumiskustannusten jatkuvasti noustessa.

http://yle.fi/uutiset/hallitus_peruu_elakelaisten_asumistuen_leikkaukset/8457602

Avainsanat: eläkeläisten asumistuki, julkinen talous