Suomen maahanmuuttopolitiikassa tulee ottaa mallia Norjan kiristyksistä

Keskiviikko 30.12.2015

Suomen tulee ottaa mallia Norjassa turvapaikkasäädöksiin suunnitelluista kiristyksistä. Maahanmuuttopolitiikkamme täytyy olla vähintäänkin yhtä tiukka kuin muissa Pohjoismaissa, muutoin altistumme ensi keväänä uhkaavalle uudelle turvapaikanhakijatulvalle.

Norjan lukuisiin tiukennuksiin sisältyvät mm. muista Pohjoismaista saapuvien turvapaikanhakijoiden käännyttäminen, henkilöllisyyden todistamisvaatimus turvapaikkaa haettaessa ja kielikoe pysyvän oleskeluluvan saamisen ehtona. Omassa sisäministeriössämme onkin ryhdyttävä pikaisiin toimiin, jotta Norjan toimenpiteitä vastaavat lakiesitykset saadaan eduskunnan hyväksyttäväksi mahdollisimman nopealla aikataululla.

http://yle.fi/uutiset/norjan_hallitus_esitteli_ehdotuksensa_tiukemmiksi_turvapaikkasaadoksiksi/8558608

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka

Kirjallinen kysymys poliisien työturvallisuudesta vastaanottokeskuksissa ym.

Perjantai 18.12.2015

Jätin tänään sisäministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen poliisien työturvallisuudesta heidän suorittaessaan virkatehtäviään vastaanottokeskuksissa sekä poliisitehtävien hoitamiseen tarvittavien resurssien riittävyydestä erityisesti harvaan asutuilla alueilla:

"Eduskunnan puhemiehelle

Suomeen on avattu vuoden 2015 jälkipuoliskon aikana lukuisia uusia vastaanottokeskuksia turvapaikanhakijoiden suuresta määrästä johtuen, osa niistä varsin nopeassa aikataulussa. Poliisi on antanut julkisuuteen tietoja, joiden mukaan se on joutunut selvittämään useita riitoja ja tappeluja vastaanottokeskuksissa syksyn ja alkutalven 2015 aikana. Osassa näistä tehtävistä poliisi on joutunut käyttämään myös voimatoimenpiteitä. Lahden Hennalassa sijaitsevassa vastaanottokeskuksessa sattui marraskuussa välikohtaus, jossa miesjoukon piirittämä poliisipartio joutui pakenemaan uhkaavaa tilannetta kaasua ja patukkaa käyttäen.

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen on esittänyt julkisesti huolensa poliisien turvallisuudesta erityisesti seuduilla, joilla vastaanottokeskusten ja poliisiasemien välinen etäisyys on suuri. Hänen mukaansa varsinkaan Itä- ja Pohjois-Suomen syrjäisimmille hälytyspaikoille ei läheskään aina saada riittävästi poliiseja. Sekä kansalaisten varsinaista turvallisuutta että heidän turvallisuudentunnettaan lisäisi varmuus siitä, että poliisi pystyy kaikkialla Suomessa suorittamaan saamansa virkatehtävät riittävän nopeassa aikataulussa.

Turvapaikanhakijoiden kasvanut määrä on lisännyt poliisien työtehtävien määrää esimerkiksi alkuvaiheen rekisteröinnin, tutkinnan, maasta poistamisen ja laitehankintojen muodossa. Nämä tehtävät toisaalta pienentävät poliisin muuhun toimintaan käytettävissä olevia voimavaroja. Hallitus on 8.12.2015 julkistamansa turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman mukaan tehnyt päätöksen parantaa vastaanottokeskusten ja niiden ympäristön turvallisuutta. Vaikka hallituspuolueet ovat myös päättäneet lisätä sisäisen turvallisuuden määrärahoja, ovat poliisin nykyiset resurssit kuitenkin yhä valitettavan rajalliset.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten pystytään varmistamaan poliisien työturvallisuus heidän suorittaessaan virkatehtäviään vastaanottokeskuksissa ja

miten poliisille tullaan takaamaan sekä vastaanottokeskuksissa suoritettavien että muiden poliisitehtävien hoitamiseen tarvittavat ympärivuorokautiset resurssit erityisesti harvaan asutuilla alueilla?

Helsingissä 18.12.2015
Sami Savio /ps"

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka

Kolumnini Ylöjärven uutisissa

Keskiviikko 9.12.2015

Kolumnini tämän päivän Ylöjärven uutisissa:

Arkadianmäen tuulinen syksy

Toimittuani kansanedustajana hieman yli puolen vuoden ajan ovat eduskuntatalon tavat alkaneet pikku hiljaa käydä minulle tutuiksi. Kevään hieman rauhallisemman jakson jälkeen ovat myös lainsäädäntö- ja budjettityö päässeet syksyn aikana täyteen vauhtiin. Ensimmäisen kauden kansanedustajana ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsenenä olen saanut paneutua moniin valtakunnallisesti tärkeisiin aiheisiin, muun muassa julkisen talouden kipupisteisiin sekä työelämän ja koulutuksen uudistustarpeisiin.

Valtiovarainvaliokunnan ja sen jaostojen asiantuntijakuulemisissa on painotettu talouden näkökulmaa päätösten vaikuttavuutta tietenkään unohtamatta. Julkinen velkamme kasvaa nopeasti, mutta bruttokansantuote ei ole kääntynyt nousuun. Työllisyystilanne on valitettavasti verrannollinen 90-luvun vaikeimpiin aikoihin. Yhteiskuntamme toimintatapoja on väistämättä uudistettava Suomen saamiseksi jaloilleen. Monet ratkaisut tulevat olemaan kipeitä, eivätkä niiden positiiviset vaikutukset välttämättä näy lyhyellä tähtäimellä.

Kulunut syksy on tuonut mukanaan myös ennalta arvaamattoman vaikeita haasteita. Suomen ja samalla koko Euroopan eittämättä suurin haaste on maahanmuuttopolitiikan saaminen hallintaan. Eduskunnassa aihe on syystäkin ollut hallitseva koko syksyn ajan, ja tulee varmasti olemaan sitä jatkossakin. Turvapaikanhakijoiden aalto on suuntautunut myös Suomeen, ja turvapaikanhakijakriisin vaikutukset ovat näkyneet Ylöjärvelläkin. Lukuisista yrityksistä huolimatta maahanmuuttokriisiin ei valitettavasti ole vielä kirjoitushetkellä löydetty toimivaa ratkaisua kotimaisella tai kansainvälisellä tasolla.

Sote-uudistuksen ja siihen liittyvän aluehallintouudistuksen suuntaviivat linjattiin marraskuussa äärimmäisen tiukan väännön päätteeksi. Ne muokkaavat vahvasti suomalaisen kuntakentän toimintaympäristöä ja kuntapäättäjien toimenkuvaa. Uudistusten tarkoituksena on turvata tasa-arvoiset palvelut jatkossa ympäri Suomen riippumatta siitä, asuuko palveluiden käyttäjä isossa kaupungissa vai maaseutupaikkakunnalla. Samassa yhteydessä karsitaan olennaisesti myös tehtäviä aiemmin hoitamaan perustettujen kuntayhtymien lukumäärää.

Toisaalta monet periaatteellisesti merkittävät lainsäädäntöuudistukset ovat jääneet syksyn isoimpien asioiden varjoon. Niihin kuuluvat muun muassa EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille asetettavat lukukausimaksut sekä lakimuutos, jonka myötä uusissa kuntaliitoksissa ei henkilöstölle enää tarjota automaattista viiden vuoden irtisanomissuojaa. Lukukausimaksut kohentavat jatkossa oppilaitosten taloutta, auttavat kehittämään opetuksen laatua ja mahdollistavat suomalaisen koulutusviennin edistämisen. Mainittu irtisanomissuojan poistaminen taas yhdenvertaistaa yksityisen ja julkisen sektorin työntekijöiden asemaa. Tämä lakimuutos myös mahdollistaa hallinnon tehostamisen ja säästöjen löytymisen tulevissa kuntaliitoksissa.

Kuluneen vuoden aikana olen käynyt kaupunginjohtajan ja muiden johtavien viranhaltijoiden kanssa keskustelua tulevien lainsäädäntöhankkeiden vaikutuksesta kotikaupunkimme arkisiin toimintoihin. Ajatuksenvaihto tuonee uusia näkökulmia kaikille osapuolille. Ylöjärvi on jo vuosia kunnostautunut uusien palvelutapojen aktiivisena kehittäjänä. Kaupunkimme voi toivottavasti jatkossa luoda uusia toimintamuotoja valtakunnalliseenkin käyttöön joko yksin tai yhdessä muiden Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa. Hallitusohjelman mukainen, kokeilukulttuuria suosiva ilmapiiri luo siihen aiempaa paremmat edellytykset.

Avainsanat: eduskuntatyö, mielipidekirjoitus, maahanmuuttopolitiikka

Kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan

Tiistai 8.12.2015

Uskon hallituksen tänään julkistamien linjausten tuovan helpotusta maahanmuuttokriisin hoitoon. Linjauksissa on mainittu esimerkiksi Jussi Halla-ahon jo varhain syksyllä esittämä telttamajoitus. Myös palautuskeskusten käyttöönotto on hyvä asia, mutta niitä tulee valvoa hyvin tiukasti.

Toki muitakin lisäkiristyksiä tarvitaan jatkossa erityisesti suhtautumisessa rikollisuuteen. Esimerkiksi raiskaus kuuluu rikosten kaikkein törkeimpään päähän ja ansaitsee myös hyvin tuntuvan rangaistuksen. Kantani on, että raiskaustuomion aivan ehdottomasti tulisi johtaa turvapaikan eväämiseen ilman lieventäviä asianhaaroja.

http://yle.fi/uutiset/nailla_kahdeksalla_keinolla_hallitus_yrittaa_suitsia_turvapaikanhakijoiden_tuloa_ja_kustannuksia/8512015

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka