Kolumnini Ylöjärven uutisissa

Keskiviikko 6.1.2016


Ylöjärven uutisissa tänään julkaistu kolumnini:

Kohti valoisampia aikoja

Vuosi on vaihtunut ja odotukset uuden vuoden suhteen ovat yleisesti korkealla. Tammikuu on perinteisesti optimismin sävyttämää aikaa. Osansa siihen tuonee auringonvalon hitaasti ja varmasti tapahtuva lisääntyminen. Toivottavasti myös pimeydessä jo kauan rämpinyt Suomi on matkalla kohti valoisampaa tulevaisuutta.

Eduskunta hyväksyi joulukuussa valtion vuoden 2016 talousarvion lukuisien äänestysten jälkeen, joskin mikään näistä äänestyksistä ei ollut järin tiukka. Budjetin sisältö oli käytännössä lyöty lukkoon jo valtiovarainvaliokunnassa, jonka jäsen itsekin olen. Vaikeista ajoista huolimatta pystyin hallituspuolueen edustajana osaltani vaikuttamaan määrärahojen kohdentamiseen. Valtiovarainvaliokunta kohdensi asiantuntijakuulemisten perusteella määrärahoja kaikkiaan noin 40 miljoonan euron verran. Lisäksi aktiivisen katumisen nimellä tunnettu lakiesitys vedettiin syksyllä pois eduskunnasta kuulemisissa esille nousseista kansalaisten yhdenvertaisuuteen liittyneistä ongelmista johtuen.

Kohdensimme valiokunnassa 4 miljoonan euron lisämäärärahan nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä varten. Etsivä nuorisotyö on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Vuosittain toimintaan osallistuu yli 20 000 nuorta. Osa lisämäärärahoista kohdennettiin mestari-kisällimallia soveltavaan kokeiluun, jolla autetaan syrjäytymisvaarassa olevia peruskoulun päättäneitä nuoria koulutukseen ja työelämään.

Lisärahaa saivat myös perusopetus ja koulujen kerhotoiminta, 2 miljoonaa euroa kumpikin. Moraalisesti erittäin tärkeä, vaikkakin suhteellisen pieni kädenojennus oli 4 miljoonan euron lisäpanostus maatamme sen kohtalon hetkillä puolustaneiden sotaveteraanien tukemiseksi. Valtiovarainvaliokunta kasvatti myös sisäisen turvallisuuden ja maanpuolustusjärjestöjen määrärahoja. Lisäksi avustuksia kohdennettiin muun muassa ruohonjuuritason kansalaisjärjestöille.

Tänä vuonna eduskunnassa jatkuvat norminpurkutalkoot. Niiden yhteydessä kevennetään muun muassa kuntakentälle vuosien myötä kasautuneita lakisääteisiä velvoitteita, lievennetään monia lupamenettelyjä ja vähennetään rakentamiseen liittyvää sääntelyä. Tämä helpottanee myös Ylöjärven maapoliittisen strategian uudistustyötä ja esimerkiksi rantarakentamisen kehittämistä. Sen avulla Ylöjärvelle voitaisiin jatkossa saada lisää vapaa-ajanasukkaita, ostovoimaa sekä kysyntää paikallisten yritysten tuotteille ja palveluille. Myöskään maakuntakaavoja ja kuntien yhteisiä yleiskaavoja ei joulukuussa hyväksytyn lakimuutoksen voimaantulon myötä enää tarvitse vahvistaa ympäristöministeriössä. Paikalliset olot tunnetaan maakunnissa paljon paremmin kuin virastoissa tai pääkaupunkiseudulla.

Uuden vuoden alkaessa annetaan usein uudenvuodenlupauksia. Lupausten suhteen on syytä olla varsin maltillinen, mutta tavoitteita on hyvä asettaa, vaikka ne kaikki eivät heti toteutuisikaan. Meillä ylöjärveläisillä on hyviä kokemuksia paikallispolitiikassa tehdystä rakentavasta yhteistyöstä. Samanlaista määrätietoista ja pitkäjänteistä yhteistyöhenkeä kaivataan juuri nyt koko maassa. Varsinkin vaikeina aikoina päättäjien tulee omalla toiminnallaan ja esimerkin voimalla saada suomalaiset puhaltamaan yhteen hiileen. Päättäjien tulee myös osata kuunnella. Hyvien ideoiden toteuttamiskelpoisuus ei voi eikä saa riippua niiden esittäjästä. Kannustan kansalaisia tuomaan rohkeasti esille omia näkökulmiaan ja toivotan kaikille Ylöjärven uutisten lukijoille menestyksekästä ja onnellista vuotta 2016!

Avainsanat: eduskuntatyö, mielipidekirjoitus