Kireä verotus syöksee Suomen rotkoon

Torstai 15.1.2015

Ekonomisti Sorjonen täräyttää pöytään todelliset syyt Suomen talouden kurjaan tilaan: veronkorotukset, veronkorotukset ja veronkorotukset. Kuluvan hallituskauden aikana on kiristetty sekä tuloverotusta, arvonlisäveroa että valmisteveroja.

Kireä verotus ja veronluonteiset työn sivukulut nostavat palkkakustannukset korkeiksi, mutta palkansaajien ostovoima jää matalaksi. Tämä puolestaan johtaa ostovoiman katoamisen ja pahenevan työttömyyden synkkenevään kierteeseen, eivätkä yritykset juuri uskalla investoida maahamme. Silti julkisia menoja ei ole pystytty karsimaan. Valtiontalouden vuotuinen alijäämä on jämähtänyt kahdeksan miljardin euron tuntumaan, ja valtionvelka tuplaantunut sataan miljardiin euroon muutamassa vuodessa.

Perussuomalaiset ovat vaatineet mm. julkisen hallinnon ja byrokratiakoneiston supistamista, kehitysavun karsintaa ja maahanmuuttopolitiikan uudelleenarviointia. Säästötarkastelun kohteeksi on syytä ottaa myös kuntien lakisääteisten tehtävien lukumäärä ja kaksikielisyyden aiheuttamat kustannukset.

Rotkoa kohti syöksyvä Suomen talouden kelkka on käännettävä ripeästi ja valittava maahan eduskunta, joka pystyy pienentämään julkista sektoria ja alentamaan veroasteemme siedettävälle tasolle. Kun menopuoli saadaan hallintaan, nostaa yksityisen sektorin toimeliaisuus maamme jaloilleen ennemmin tai myöhemmin.

http://www.uusisuomi.fi/raha/76634-tassa-kuvassa-nakyy-suomen-hata-kataisen-hallitus-kiristi-veroja

Avainsanat: verotus, julkinen talous, velkaantuminen, lama

Teollisuutemme alasajo kiihtyy

Torstai 27.11.2014

Oheiset graafit kertovat karun totuuden teollisuutemme alasajosta. Yli viidesosa teollisuuden työpaikoista on kadonnut nyt jo kuusi vuotta kestäneen laman aikana. Palveluista ei ole vientiteollisuuden paikkaajaksi ja hyvinvoinnin lähteeksi.

Suomen teollisuuden rakenne on poikkeuksellisen yksipuolinen ja suuryrityksiin painottunut. Myös lainsäädännössä on kuultu lähinnä suuryritysten lobbareita pienyritysten toimintaedellytysten jäädessä selvästi pienemmälle huomiolle.

Erittäin merkittävä syy vientiteollisuutemme jyrkkään alamäkeen on julkisen sektorin kulurakenne. Muun muassa kireä verotus ja veronluonteiset työn sivukulut nostavat palkkakustannukset korkeiksi siitä huolimatta, että palkansaajien ostovoima jää matalaksi. Häviäjiä ovat sekä yrittäjät että palkansaajat. Myös julkinen sektori joutuu sopeutumaan jossain vaiheessa - mutta milloin, se jää nähtäväksi.

http://yle.fi/uutiset/nain_suomen_teollisuus_on_syoksynyt__katso_grafiikka/7654544

Avainsanat: lama, julkinen talous