Kirjallinen kysymys poliisien työturvallisuudesta vastaanottokeskuksissa ym.

Perjantai 18.12.2015

Jätin tänään sisäministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen poliisien työturvallisuudesta heidän suorittaessaan virkatehtäviään vastaanottokeskuksissa sekä poliisitehtävien hoitamiseen tarvittavien resurssien riittävyydestä erityisesti harvaan asutuilla alueilla:

"Eduskunnan puhemiehelle

Suomeen on avattu vuoden 2015 jälkipuoliskon aikana lukuisia uusia vastaanottokeskuksia turvapaikanhakijoiden suuresta määrästä johtuen, osa niistä varsin nopeassa aikataulussa. Poliisi on antanut julkisuuteen tietoja, joiden mukaan se on joutunut selvittämään useita riitoja ja tappeluja vastaanottokeskuksissa syksyn ja alkutalven 2015 aikana. Osassa näistä tehtävistä poliisi on joutunut käyttämään myös voimatoimenpiteitä. Lahden Hennalassa sijaitsevassa vastaanottokeskuksessa sattui marraskuussa välikohtaus, jossa miesjoukon piirittämä poliisipartio joutui pakenemaan uhkaavaa tilannetta kaasua ja patukkaa käyttäen.

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen on esittänyt julkisesti huolensa poliisien turvallisuudesta erityisesti seuduilla, joilla vastaanottokeskusten ja poliisiasemien välinen etäisyys on suuri. Hänen mukaansa varsinkaan Itä- ja Pohjois-Suomen syrjäisimmille hälytyspaikoille ei läheskään aina saada riittävästi poliiseja. Sekä kansalaisten varsinaista turvallisuutta että heidän turvallisuudentunnettaan lisäisi varmuus siitä, että poliisi pystyy kaikkialla Suomessa suorittamaan saamansa virkatehtävät riittävän nopeassa aikataulussa.

Turvapaikanhakijoiden kasvanut määrä on lisännyt poliisien työtehtävien määrää esimerkiksi alkuvaiheen rekisteröinnin, tutkinnan, maasta poistamisen ja laitehankintojen muodossa. Nämä tehtävät toisaalta pienentävät poliisin muuhun toimintaan käytettävissä olevia voimavaroja. Hallitus on 8.12.2015 julkistamansa turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman mukaan tehnyt päätöksen parantaa vastaanottokeskusten ja niiden ympäristön turvallisuutta. Vaikka hallituspuolueet ovat myös päättäneet lisätä sisäisen turvallisuuden määrärahoja, ovat poliisin nykyiset resurssit kuitenkin yhä valitettavan rajalliset.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten pystytään varmistamaan poliisien työturvallisuus heidän suorittaessaan virkatehtäviään vastaanottokeskuksissa ja

miten poliisille tullaan takaamaan sekä vastaanottokeskuksissa suoritettavien että muiden poliisitehtävien hoitamiseen tarvittavat ympärivuorokautiset resurssit erityisesti harvaan asutuilla alueilla?

Helsingissä 18.12.2015
Sami Savio /ps"

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka

Kolumnini Ylöjärven uutisissa

Keskiviikko 9.12.2015

Kolumnini tämän päivän Ylöjärven uutisissa:

Arkadianmäen tuulinen syksy

Toimittuani kansanedustajana hieman yli puolen vuoden ajan ovat eduskuntatalon tavat alkaneet pikku hiljaa käydä minulle tutuiksi. Kevään hieman rauhallisemman jakson jälkeen ovat myös lainsäädäntö- ja budjettityö päässeet syksyn aikana täyteen vauhtiin. Ensimmäisen kauden kansanedustajana ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsenenä olen saanut paneutua moniin valtakunnallisesti tärkeisiin aiheisiin, muun muassa julkisen talouden kipupisteisiin sekä työelämän ja koulutuksen uudistustarpeisiin.

Valtiovarainvaliokunnan ja sen jaostojen asiantuntijakuulemisissa on painotettu talouden näkökulmaa päätösten vaikuttavuutta tietenkään unohtamatta. Julkinen velkamme kasvaa nopeasti, mutta bruttokansantuote ei ole kääntynyt nousuun. Työllisyystilanne on valitettavasti verrannollinen 90-luvun vaikeimpiin aikoihin. Yhteiskuntamme toimintatapoja on väistämättä uudistettava Suomen saamiseksi jaloilleen. Monet ratkaisut tulevat olemaan kipeitä, eivätkä niiden positiiviset vaikutukset välttämättä näy lyhyellä tähtäimellä.

Kulunut syksy on tuonut mukanaan myös ennalta arvaamattoman vaikeita haasteita. Suomen ja samalla koko Euroopan eittämättä suurin haaste on maahanmuuttopolitiikan saaminen hallintaan. Eduskunnassa aihe on syystäkin ollut hallitseva koko syksyn ajan, ja tulee varmasti olemaan sitä jatkossakin. Turvapaikanhakijoiden aalto on suuntautunut myös Suomeen, ja turvapaikanhakijakriisin vaikutukset ovat näkyneet Ylöjärvelläkin. Lukuisista yrityksistä huolimatta maahanmuuttokriisiin ei valitettavasti ole vielä kirjoitushetkellä löydetty toimivaa ratkaisua kotimaisella tai kansainvälisellä tasolla.

Sote-uudistuksen ja siihen liittyvän aluehallintouudistuksen suuntaviivat linjattiin marraskuussa äärimmäisen tiukan väännön päätteeksi. Ne muokkaavat vahvasti suomalaisen kuntakentän toimintaympäristöä ja kuntapäättäjien toimenkuvaa. Uudistusten tarkoituksena on turvata tasa-arvoiset palvelut jatkossa ympäri Suomen riippumatta siitä, asuuko palveluiden käyttäjä isossa kaupungissa vai maaseutupaikkakunnalla. Samassa yhteydessä karsitaan olennaisesti myös tehtäviä aiemmin hoitamaan perustettujen kuntayhtymien lukumäärää.

Toisaalta monet periaatteellisesti merkittävät lainsäädäntöuudistukset ovat jääneet syksyn isoimpien asioiden varjoon. Niihin kuuluvat muun muassa EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille asetettavat lukukausimaksut sekä lakimuutos, jonka myötä uusissa kuntaliitoksissa ei henkilöstölle enää tarjota automaattista viiden vuoden irtisanomissuojaa. Lukukausimaksut kohentavat jatkossa oppilaitosten taloutta, auttavat kehittämään opetuksen laatua ja mahdollistavat suomalaisen koulutusviennin edistämisen. Mainittu irtisanomissuojan poistaminen taas yhdenvertaistaa yksityisen ja julkisen sektorin työntekijöiden asemaa. Tämä lakimuutos myös mahdollistaa hallinnon tehostamisen ja säästöjen löytymisen tulevissa kuntaliitoksissa.

Kuluneen vuoden aikana olen käynyt kaupunginjohtajan ja muiden johtavien viranhaltijoiden kanssa keskustelua tulevien lainsäädäntöhankkeiden vaikutuksesta kotikaupunkimme arkisiin toimintoihin. Ajatuksenvaihto tuonee uusia näkökulmia kaikille osapuolille. Ylöjärvi on jo vuosia kunnostautunut uusien palvelutapojen aktiivisena kehittäjänä. Kaupunkimme voi toivottavasti jatkossa luoda uusia toimintamuotoja valtakunnalliseenkin käyttöön joko yksin tai yhdessä muiden Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa. Hallitusohjelman mukainen, kokeilukulttuuria suosiva ilmapiiri luo siihen aiempaa paremmat edellytykset.

Avainsanat: eduskuntatyö, mielipidekirjoitus, maahanmuuttopolitiikka

Kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan

Tiistai 8.12.2015

Uskon hallituksen tänään julkistamien linjausten tuovan helpotusta maahanmuuttokriisin hoitoon. Linjauksissa on mainittu esimerkiksi Jussi Halla-ahon jo varhain syksyllä esittämä telttamajoitus. Myös palautuskeskusten käyttöönotto on hyvä asia, mutta niitä tulee valvoa hyvin tiukasti.

Toki muitakin lisäkiristyksiä tarvitaan jatkossa erityisesti suhtautumisessa rikollisuuteen. Esimerkiksi raiskaus kuuluu rikosten kaikkein törkeimpään päähän ja ansaitsee myös hyvin tuntuvan rangaistuksen. Kantani on, että raiskaustuomion aivan ehdottomasti tulisi johtaa turvapaikan eväämiseen ilman lieventäviä asianhaaroja.

http://yle.fi/uutiset/nailla_kahdeksalla_keinolla_hallitus_yrittaa_suitsia_turvapaikanhakijoiden_tuloa_ja_kustannuksia/8512015

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka

Perussuomalaisten vaikutus lainsäädäntöön on merkittävä ja näkyvä

Lauantai 21.11.2015

Perussuomalaisten kädenjälki on näkynyt loppusyksyn aikana vahvasti eduskunnan ja hallitukseksen toiminnassa. Vaikka ajat ovat vaikeat, on syksyn aikana tehtyjen päätösten painopistettä saatu suunnattua köyhimmän kansanosan kannalta oikeaan suuntaan.

Marraskuun alussa hallitus veti perussuomalaisten vaatimuksesta pois esityksensä ns. tehokkaan katumisen laista, joka olisi mahdollistanut verottajalle ilmoittamatta jätettyjen tulojen jälki-ilmoittamisen ilman rikosoikeudellista vastuuta. Samassa yhteydessä hallitus ilmoitti lisäävänsä ensi vuoden budjettiesitykseen määrärahoja harmaan talouden torjuntaa varten. Harmaan talouden torjunta on paitsi taloudellisesti kannattavaa, myös moraalisesti tärkeää. Kaavailtu hallintorekisteriuudistuskin laitettiin samoihin aikoihin jäihin, koska PS ei ollut valmis hyväksymään uudistusta. Lukuisat asiantuntijat olivat tätä ennen ilmaisseet huolensa mm. osakeomistusten piilottamiseen ja siitä seuraaviin väärinkäyttömahdollisuuksiin liittyvistä ongelmakohdista.

Marraskuun ehdottomasti kiperin vääntö aiheutui sote-uudistuksesta, jonka sisällöstä keskusta ja kokoomus päätyivät julkiseen riitaan. Perussuomalaisilla oli varsin aktiivinen ja ratkaiseva rooli sovun löytämisessä. Erityisesti sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä ja muut PS-neuvottelijat vaikuttivat asiantuntemuksellaan siihen, että tasa-arvoiset palvelut turvataan jatkossa ympäri Suomen riippumatta siitä, asuuko palveluiden käyttäjä isossa kaupungissa tai maaseutupaikkakunnalla. Uudistuksen yhteydessä karsitaan olennaisesti myös palvelurakenteeseen vuosikymmenien saatossa syntyneiden kuntayhtymien lukumäärää.

Moraalisesti kenties merkittävin saavutuksemme on eläkeläisten asumistuen säilyttäminen entisellä tasollaan. Ilman perussuomalaisten vastustusta eläkeläisten asumistuki olisi yhdistetty yleisen asumistuen kanssa. Alkuperäisen esityksen mukaan tämä olisi voinut pienentää eläkeläisten käteen jääviä kuukausituloja useilla kymmenillä euroilla. Eduskuntaryhmämme tuli vaikutusarvioiden perusteella siihen tulokseen, etteivät näin rajut leikkaukset pienituloiselta kansanosalta voi olla millään muotoa hyväksyttäviä. Suuri joukko eläkeläisiä huokaisi helpotuksesta päätöksestä kuultuaan, korotettiinhan samaan aikaan takuueläkettä 23 eurolla kuukaudessa. Myös YLE-veron maksamisesta vapautetaan kaikki alle 857 euroa kuukaudessa ansaitsevat henkilöt.

Yksityisen ja julkisen sektorin työntekijöiden yhdenvertaisuutta saatiin parannettua, kun perussuomalaisten vaatimuksesta hallitusohjelmaan kirjattu, kuntaliitoksissa aiemmin syntynyt lakisääteinen viiden vuoden irtisanomissuoja poistettiin laista. Pahimmillaan tästä oli aiheutunut jopa yli vuosikymmenen mittainen ketjuuntunut irtisanomissuoja kunnan henkilöstölle. Jatkossa toteutettavissa kuntaliitoksissa tehty lakimuutos mahdollistaa hallinnon tehostamisen.

Loppukuun aikana hyväksyy eduskunta vielä mm. pieni- ja keskituloisille suunnatun tuloveronkevennyksen. Se parantaa palkansaajien ostovoimaa noin 20 eurolla kuukaudessa. Samassa yhteydessä alennetaan lievästi ns. solidaarisuusveron alarajaa ja korotetaan hieman ylempää pääomaveroprosenttia. Tällä varmistetaan se, että verorasitus kohdistuu maksukyvyn mukaisesti ja pienilläkin työtuloilla on jatkossa aiempaa helpompaa tulla toimeen. Perussuomalaisten näkemyksen mukaan nämä ovat oikeansuuntaisia toimenpiteitä.

Suomen ja samalla koko Euroopan eittämättä suurin haaste kohdistuu maahanmuuttopolitiikan saamiseksi hallintaan. Schengen-alueen ulkorajojen vuotaessa on turvapaikanhakijoiden aalto suuntautunut myös Suomeen. Eduskuntaryhmä ja hallituksen PS-ministerit tekevät kovaa työtä karsiakseen mahdollisia vetovoimatekijöitä. Turvapaikanhakijoiden vastaanottorahan pienentäminen ja perheenyhdistämiskriteerien tiukentaminen ovat asioita, joihin tähtäämme nopealla aikataululla.

Eduskuntaryhmämme vaatii pikakäännytysten käyttöönottoa länsirajalla. Tärkeää on myös uudistaa Schengen- ja Dublin-sopimuksia siten, etteivät alueen ulkopuolelta tulevat turvapaikanhakijat pysty valitsemaan vapaasti maata, johon jättävät hakemuksen. Sopimukset on laadittu tilanteessa, jossa nykyisenkaltaista massamaahanmuuttoa ei ole osattu ennakoida, eivätkä ne siten sovellu nykytilanteen ratkaisemiseen. Perussuomalaiset tekevät tältäkin osin aktiivista työtä ja pitävät maahanmuuttopolitiikan yleistä kiristämistä ykköstavoitteenaan. Vain siten pystytään turvaamaan yhteiskuntamme turvallisuus ja taloudellinen vakaus myös tuleville sukupolville.

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka, eduskuntatyö, julkinen talous

Perussuomalaiset vaativat pikakäännytysten aloittamista

Keskiviikko 18.11.2015

Perussuomalaisen ministeri Hanna Mäntylän maahanmuuttopoliittisessa ministerityöryhmässä tekemä ja PS-eduskuntaryhmän vahvasti tukema esitys pikakäännytysten aloittamisesta länsirajalla näyttää saavan tuulta alleen näin Pariisin terrori-iskujen jälkimainingeissa. Ainakin sisäministeri Petteri Orpo (kok.) näyttää varovaisesti tukevan tätä ajatusta.

Hallitus tulee tarkentamaan vielä tämän kuun aikana maahanmuuttopoliittisia linjauksiaan. Tämä korjausliike tulee ehdottomasti kreivin aikaan. Nyt jos koskaan Suomi tarvitsee tarmokasta, aktiivisesti johdettua ja riittävän tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa. Muun muassa Norja käännyttää jatkossa Venäjältä tulevat turvapaikanhakijat nopeasti tehtävän tutkinnan jälkeen. Suomen on syytä tehdä samoin Ruotsista tuleville turvapaikanhakijoille, onhan Ruotsi turvallinen maa.

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/orpo-pikakaannytysten-aloittaminen-mahdollista/5566232Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka

Tiukempia kansallisia otteita turvapaikanhakijakriisin ratkaisemiseksi

Tiistai 15.9.2015

Yhdyn Jussi Halla-ahon vaatimukseen Schengen-sopimuksen mukaisten väliaikaisten rajatarkastusten pikaisesta käyttöönotosta Suomen länsirajalla. Tornion kautta virtaava noin 500 turvapaikanhakijan päivittäinen tulva on padottava ennen kuin tilanne muuttuu täysin hallitsemattomaksi. Ruotsi ei ole turvaton maa, joten sen käyttämiselle turvapaikanhakijoiden läpikulkureittinä Suomeen ei ole perusteita.

Hallitus linjasi viime perjantaina hyvän maahanmuuttopoliittisen toimenpideohjelman, joka sisältää myös rajatarkastusten käyttömahdollisuuden. Rajatarkastusten aloittaminen länsirajalla on sisäministeri Petteri Orpon (kok.) vastuulla. Kansalaiset odottavatkin nyt aiheellisesti nopeita ja vastuullisia toimenpiteitä sisäministeriltä.

https://www.suomenuutiset.fi/pakolaisia-tulee-nyt-180-000-hengen-vuosivauhdilla-halla-aho-vaatii-ruotsin-vastaisen-rajan-sulkemista/

Saksan toiminta siirtolaiskriisissä alkaa saada epämiellyttäviä piirteitä, jotka voidaan tulkita jopa kiristämiseksi. Saksan sisäministerin mielestä taakanjakokiintiöitä vastustavia EU-maita pitäisi näet rangaista taloudellisesti.

Vielä syyskuun alussa Saksan liittokansleri Angela Merkel oli valmis ottamaan Syyrian pakolaiset avosylin vastaan. Kun tilanne varsinkin eteläisessä Saksassa on sittemmin muuttunut kaoottiseksi, yrittävät johtavat saksalaispoliitikot vierittää ongelman muiden maiden syliin.

Valitettavasti menettely on omiaan heikentämään kansalaisten luottamusta EU:n toimintatapoihin. Tällaista painostusta ei pidä missään nimessä hyväksyä. EU:n jäsenmaiden tulee säilyttää kansallinen itsemääräämisoikeutensa.

http://yle.fi/uutiset/saksa_kannattaa_turvapaikkakiintiot_torjuvilta_mailta_voidaan_leikata_eu-tukia/8306337Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka

Maahanmuuton kuluista ja terrorismista

Perjantai 28.8.2015

Valtiovarainministeri Stubbin (kok.) mukaan Euroopan pakolais- ja turvapaikanhakijatilanne ”voi riistäytyä käsistä”. Mikäli pakolaisvirtojen kasvu jatkuu kiihtyvällä tahdilla, on sillä eittämättä myös voimakkaita pitkän tähtäimen taloudellisia seurauksia, joita varsinkin valtiovarainministerin tulee puntaroida erityisen huolellisesti. Presidentti Niinistön esittämä toivomus ongelmiin puuttumisesta jo turvapaikanhakijoiden lähtömaissa ja rauhanrakentamisesta levottomilla alueilla onkin erittäin kannatettava ajatus näiden haasteiden voittamiseksi.

http://yle.fi/uutiset/stubb_turvapaikanhakijoiden_vyorysta_tilanne_voi_riistaytya_kasista/8235315

Ruotsissa on lopulta havahduttu terrorismintorjunnan tärkeyteen. Maa aikoo kiristää lainsäädäntöään ehkäistäkseen terrorismin rahoittamista ja harjoitusleireille osallistumista.

Myös Suomessa on ehdottoman tarpeellista tiukentaa terrorismia koskevaa lainsäädäntöä. Nykyisin Kansaneläkelaitoksen on maksettava jopa ISIS:in riveissä taisteleville Suomen kansalaisille samat etuudet kuin he saisivat kotimaassa.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä (ps) on onneksi laittanut alulle lainsäädäntöhankkeen, jotta tällainen käsittämätön ja vahingollinen tukien maksu saadaan loppumaan. Kun lakiesitys on valmis, on se hyväksyttävä eduskunnassa mahdollisimman pikaisesti. Toivon kaikkien eduskuntapuolueiden kannattavan sitä yksimielisesti.

www.ess.fi/uutiset/ulkomaat/2015/08/28/ruotsi-kiristaa-terrorismilakejaanAvainsanat: maahanmuuttopolitiikka

Ryhtiä maahanmuuttopolitiikkaan

Perjantai 27.3.2015

Perussuomalainen-lehdessä 27.3. julkaistu kirjoitukseni:

ps_270315_20.jpg

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka

Länsimaisia arvoja on puolustettava

Sunnuntai 15.2.2015

Sisäministeri Päivi Räsänen on tismalleen oikeassa puolustaessaan sanan- ja uskonnonvapautta, jotka kuuluvat länsimaisen kulttuurin perusarvoihin.

http://yle.fi/uutiset/rasanen_juutalaisvahemmiston_turvallisuudesta_huolehdittava/7806468

Lisäksi on äärimmäisen tärkeää vahvistaa juutalaisvähemmistömme turvallisuutta ja estää terrorismin leviäminen Suomeen. Äärioikeiston sijasta Euroopan juutalaisvähemmistöjä uhkaa kirjaimellisesta islamin tulkinnasta muita uskontoja kohtaan kumpuava suvaitsemattomuus, joka ei sovi lainkaan yhteen länsimaisen ihmisoikeuskäsityksen kanssa.

Myös tanskalaiset ovat löytäneet oikean asenteen heti koko kansakuntaa järkyttäneiden iskujen jälkeen. He ovat valmiit puolustamaan vapauttaan sanoa ja ajatella mitä haluavat.

http://yle.fi/uutiset/tanskan_paaministeri_puolustamme_vapauttamme/7806485

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka, terrorismi

EVA:n teesit maahanmuuton kasvattamiseksi eivät vakuuta

Torstai 29.1.2015

Elinkeinoelämän valtuuskunnan teeseissä maahanmuuton kasvattamiseksi on paljolti samoja kaikuja kuin VATT:n ylijohtaja Juhani Vartiaisella: väestönkasvulla ja työvoiman määrän lisäämisellä voidaan molempien tahojen mukaan turvata korkea työllisyysaste.

EVA:n esitykseen panostaa enemmän tulijoiden määrään kuin laatuun vaikuttanee julkilausumaton halu alentaa suomalaisten palkkoja ja heikentää työehtoja. Lisääntyvä maahanmuutto sitä paitsi heikentäisi Suomen taloudellista kestokykyä entisestään, mikäli merkittävä osa tulijoista jäisi nykyiseen tapaan sosiaaliturvan varaan.

Selvästi maahanmuuton lisäämistä järkevämpää olisi pitää huolta yksityisen sektorin menestymisen edellytyksistä ja kyvystä tarjota työtä mahdollisimman monelle suomalaiselle. Työttömyysasteen jatkuvasti kasvaessa ja leijonan lailla karjuvan työvoimapulan kadotessa lopulta historian synkkään hämärään EVA:n esitys näyttääkin varsin lyhytnäköiseltä oman edun tavoittelulta.

http://yle.fi/uutiset/eva_maahanmuutto_kaksinkertaistettava/7767100

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka, julkinen talous

Halla-ahon kädenjälki näkyy PS:n maahanmuutto-ohjelmassa

Tiistai 20.1.2015

Jussi Halla-ahon kädenjälki tulee näkymään vahvasti perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelmassa. Todennäköisesti Halla-ahon luonnos puolueen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi tullaan hyväksymään puoluehallituksessa lähes sellaisenaan. Samalla se tarjoaa äänestäjille todellisen vaihtoehdon, nostavathan perussuomalaiset maahanmuuttopolitiikan yhdeksi vaalien kärkiteemaksi.

Halla-ahon linjauksen mukaan kansallisen edun tulee olla ehdottomalla etusijalla myös maahanmuuttopolitiikassa. Tämä tarkoittaa muun muassa maahanmuuttoon liittyvien kulujen realistista arviointia, sotatoimiin osallistuvan turvapaikanhakijan oleskeluluvan peruuttamista, lukukausimaksujen perimistä EU-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta sekä niin sanotun ”positiivisen” syrjinnän lopettamista. Tulijoiden pitää sopeutua yhteiskuntaamme, ei päinvastoin.

Jussi päätti myös suoraselkäisesti jatkaa työtään europarlamentaarikkona ja taistelua eurooppalaisia maahanmuuton taakanjakomekanismeja vastaan, vaikka kansanedustajan paikka olisi ollut tarjolla hopeatarjottimella. Tämä osoittaa kunnioitusta äänestäjiä kohtaan.

http://www.suomenuutiset.fi/halla-aho-esitteli-maahanmuuttotavoitteita-viela-mahdollista-valttaa-ruotsin-ranskan-tai-britannian-katastrofi/

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka, eduskuntavaalit

Suomi ei ole maailman sosiaalitoimisto

Tiistai 13.1.2015

Perussuomalaisten lisäksi jopa osa hallituspuolue kokoomuksen kansanedustajista on ryhtynyt kritisoimaan lakiesitystä, joka takaisi Suomessa laittomasti oleskeleville oikeuden maksuttomaan pitkäaikaissairauksien hoitoon. Lakiesityksessä ei edes velvoiteta hoitohenkilökuntaa ilmoittamaan hoitoon saapuvasta, laittomasti maassa oleskelevasta henkilöstä poliisille, vaikka tämä velvoite sisältyy useiden eurooppalaisten valtioiden lainsäädäntöön.

Paitsi että kyseinen lakiesitys tulee toteutuessaan kalliiksi suomalaisille veronmaksajille, kuvastaa se erityisesti vasemmistopuolueille tyypillistä tavoitetta tehdä Suomesta koko maailmalle etuuksia tarjoava sosiaalitoimisto. Suomalaisten resurssit eivät millään voi toteuttaa tätä utopiaa, onhan meitä alle promille maailman väkiluvusta.

Suomessa riittää avuntarvitsijoita omasta takaa, ja heidän määränsä on kasvanut vuosia kestäneen laman aikana huomattavasti. Valitettavasti monet hallituksen ideologiset silmälaput päässä valmistelemat ja eduskunnan enemmistön hyväksymät lait ovat kiihdyttäneet tätä kierrettä. Suomessa tulee lopulta ottaa terve järki käteen ja asettaa omien kansalaisten tarpeet ehdottomalle etusijalle.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015011319015823_uu.shtml

http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+343/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka, hallitus, velkaantuminen

Kynä on miekkaa terävämpi

Sunnuntai 11.1.2015

Kynä on aina lopulta miekkaa terävämpi ja Kalashnikovia voimakkaampi, eikä ainakaan näiden piirtäjien osalta kyse ole satunnaisesta yksittäistapauksesta.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015011018997283_uu.shtml

Avainsanat: terrorismi, maahanmuuttopolitiikka

Britit tiukentavat maahanmuuttopolittiikkaansa

Perjantai 28.11.2014

Britit ovat heränneet pohtimaan avokätisen maahanmuuttopolitiikan aiheuttamia taloudellisia ja kulttuurisia kustannuksia. Perussuomalaisten kanssa samaan EU-parlamenttiryhmään kuuluva Britannian konservatiivinen pääministeripuolue haluaakin tiukentaa paikallista maahanmuuttopolitiikkaa.

Kaavailtuun suunnanmuutokseen vaikuttaa maahanmuuttokriittisen UKIP:in kannatuksen räjähdysmäisen nousun ohella konservatiiviäänestäjien kyllästyminen Euroopan nykypolitiikan hämmästyttävän vihervasemmistolaiseen valtavirtaan.

Brittikonservatiivien ehdotuksen mukaan muun muassa maan ulkopuolelle maksettavia etuuksia leikattaisiin ja kerjäläisten maahantuloa vaikeutettaisiin. Samoin rikoksiin syyllistyneet tulijat karkotettaisiin aiempaa nopeammin.

Pääministeri Cameronin ohjelman sisältämät keinot, kuten siirtolaisten sosiaalietuuksien laaja karsiminen ja tiukempi suhtautuminen sosiaaliturvashoppailuun kaventaisivat huomattavasti Britannian ja USA:n siirtolaispolitiikan välistä kuilua - eikä samankaltainen linjan terävöittäminen olisi mahdotonta Suomessakaan. Perussuomalaiset on kuitenkin ainoa puolue, jolla on aitoa tahtoa tällaiseen suunnanmuutokseen. Ratkaisun avaimet ovat äänestäjien käsissä.


http://yle.fi/uutiset/brittipaaministeri_cameron_oma_kansa_siirtolaisten_edelle/7657829

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka

Maahanmuuttokriittisyys ei ole rasismia

Sunnuntai 2.11.2014

Dosentti Sakari Suutarinen katsoo jihadismin yleistymisen Suomessa olevan seurausta yhteiskuntamme rasistisista asenteista. Olen vahvasti sitä mieltä, että dosentin näkemys on ideologian vääristämä - ja syy ja seuraus pahasti sekaisin.

Oma tulkintani on, että suomalaisten kasvava maahanmuuttokriittisyys johtuu pitkälti dosenttitasoa paremmasta tosiasioiden hahmotuskyvystä, eikä sillä ole mitään tekemistä rasismin kanssa. Dosentin esittämät syytökset korkeintaan kärjistävät tilannetta entisestään.

http://yle.fi/uutiset/kansainvalinen_vertailu_suomalaispojat_kaikkein_maahanmuuttajakielteisimpia/7591833

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka

Terrorismilait saatava voimaan pikaisesti

Torstai 23.10.2014

Päivi Räsänen on nähtävästi yksi nykyhallituksen tervejärkisimmistä ministereistä. Sisäministeriössä valmisteilla oleva terrorismilaki täytyy aivan ehdottomasti saada voimaan Suomessa ja sen myötä ehdoton maahantulokielto terroristeille.

Jokainen täysjärkinen ymmärtää, ettei yhdellekään terroritekoihin syyllistyneelle saa myöntää Suomesta turvapaikkaa. Ellei tämä hallitus saa kyseistä lakia säädettyä, täytyy seuraavan hallituksen saattaa se voimaan pikaisesti.

http://yle.fi/uutiset/rasanen_toivoo_nopeaa_aikataulua_terrorismilakien_saatamiseksi/7548334

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka, terrorismi

Maahanmuuton lieveilmiöt näkyvät

Sunnuntai 12.10.2014

Maahanmuuttopolitiikka erilaisine lieveilmiöineen on poliittisesti tulenarka keskustelunaihe, vaikka se voi muuttaa suomalaista yhteiskuntaa pysyvästi. Ellei maahanmuuton aiheuttamista ongelmista voida keskustella avoimesti, ei niitä myöskään pystytä korjaamaan.

Iltalehden toimittaja mainitsee vain ohimennen kansanedustaja Tom Packalenin (ps) käsityksen, jonka mukaan pääkaupunkiseudun enimmäkseen maahanmuuttajataustaisen nuorisojengin harjoittama väkivalta perustuu rasistisiin motiiveihin. Varsinaisen asian syvällisemmän käsittelyn sijaan toimittaja kyselee toistuvasti sitä, onko Packalenin saama tieto salaiseksi luokiteltua.

Pääkaupunkiseudulla riehuva nuorisojengi on saatava kuriin ja väkivallantekijöitä rangaistava etnisestä taustasta riippumatta. Lisäksi maahanmuuttopolitiikan sisältöä on arvioitava kriittisesti ja harkittava mm. USA:n ja Australian käyttämän pisteytysmenetelmän käyttöönottoa. Packalenin tietolähde on kokonaisuuden eli yhteiskuntamme turvallisuuden kannalta täysin toisarvoinen seikka.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014101118737413_uu.shtml?utm_source=leiki&utm_medium=iltalehti&utm_campaign=kontekstuaalinen

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka

« Uudemmat kirjoitukset