Voitto sananvapaudelle

Keskiviikko 19.11.2014

Korkein hallinto-oikeus on todennut päätöksessään, että Perussuomalaisia Nuoria kohdeltiin avustusrahojen jaossa lainvastaisesti, kuten nuorisojärjestö valituksessaan katsoi. Erityistä huomiota KHO:n perusteluissa kannattaa kiinnittää sananvapauden merkitystä perusoikeutena painottavaan kohtaan:

"Kun otetaan huomioon avustuksen myöntämisen laissa säädetyt perusteet sekä erityisesti sananvapaus ennen muuta poliittisena perusoikeutena (HE 309/1993 vp, s. 56/II, PeVL 19/1998 vp), joka antaa suojaa poliittiseen toimintaan liittyvälle viestinnälle (PeVL 1/1993 vp), on opetus- ja kulttuuriministeriö ylittänyt tässä asiassa harkintavaltansa, kun se on osin perustanut valituksenalaisen päätöksensä poliittisen nuorisojärjestön aikaisemmin esittämiin nyt tarkoitettuihin yksittäisiin kannanottoihin ja niiden sisältöön."

Mielestäni olisi joka tapauksessa syytä miettiä vakavasti, tarvitsevatko poliittiset järjestöt lainkaan yhteiskunnan tukea toimintaansa. Kuten Sebastian Tynkkynenkin toteaa, olisi jaetuille rahoille huomattavasti enemmän käyttöä nuorisotyössä.

http://yle.fi/uutiset/kho_perussuomalaisten_nuoria_syrjittiin_rahanjaossa/7637692

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1416299454269.html

Avainsanat: sananvapaus