Poliisiasema on ylöjärveläisille tärkeä

Keskiviikko 2.3.2016


(Kolumnini tämän päivän Ylöjärven uutisissa.)
 
Käsittelin viime kuun kolumnissani kokonaisturvallisuuden merkitystä. Jatkan nyt turvallisuusaiheista pohdintaani, onhan aihe jälleen ajankohtainen. Kuten ylöjärveläiset hyvin tietävät, on sisäministeriössä suunniteltu poliisin toimipisteverkon supistamista.

Pirkanmaan osalta Poliisihallitus on päätynyt esittämään Mänttä-Vilppulan, Lempäälän ja Ylöjärven poliisiasemien lakkauttamista. Kuten muillakin paikkakunnilla, myös Ylöjärvellä poliisiaseman sulkeminen olisi toteutuessaan valitettava takaisku. Sisäministeriön suunnitelmat ovatkin aiheellisesti herättäneet laajaa keskustelua kotikaupungissamme.

Poliisihallituksessa tehtyjen laskelmien mukaan kaavaillulla 16 poliisiaseman lakkautuksella saavutettaisiin koko maassa noin miljoonan euron säästö. Tämä olisi silti vain pieni osa poliisitoimen 730 miljoonan euron toimintamenoista. Laskelmaan ei myöskään sisälly rikosten ennaltaehkäisystä koituvia hyötyjä tai asiakkaille lupa-asioinnin vaikeutumisesta aiheutuvia kustannuksia. Poliisitoiminnan näkyvyys vaikuttalua luonnollisesti lähialueenkin rauhallisuuteen.

Lakkautusten valmistelua ohjaaviin näkökulmiin kuuluvat poliisilaitoksen mahdollisuudet säilyttää nykyinen toimintakyky, toimintavalmius ja näkyvyys alueella sekä toimipisteen maksullisten lupapalveluiden määrä. Poliisin toimipisteen merkitys kunnan ja alueen asukkaiden elinympäristöön ja yleiseen turvallisuudentunteeseen on kuitenkin otettava huomioon tätä laajemmin.

Muutokset eivät saa johtaa palvelutason olennaiseen laskuun, palveluiden kohtuuttomaan etääntymiseen tai niiden päätymiseen vaikeiden kulkuyhteyksien taakse. Lupapalveluiden keskittäminen Tampereelle heikentäisi olennaisesti niiden tasapuolista saatavuutta. Ylöjärvellä tilanne on hankala erityisesti kunnan koon ja pitkien etäisyyksien johdosta.

Edellä mainitut tekijät huomioon ottaen ja myös Poliisihallituksen selvityksen perusteella Ylöjärven toimipisteen lakkauttamisesta koituvat taloudelliset säästöt olisivat varsin pieniä. Lisäksi on huomioitava, että eduskunta on myöntänyt hallitusohjelman mukaisesti lisämäärärahan sisäisen turvallisuuden kohentamiseen. Eduskunta haluaa siis panostaa kansalaisten turvallisuuteen.

Valtiovarainvaliokunnan jäsenenä ymmärrän luonnollisesti sen, että nykyinen taloustilanne on erittäin tiukka. Säästöjä siis tarvitaan, mutta niitä ei pidä tehdä lyhytnäköisesti. Tähän asti sulkemisia on valmisteltu valitettavan pääkaupunkiseutukeskeisestä näkökulmasta, eikä tutkimustenkin mukaan heikentynyttä yleistä turvallisuudentunnetta ole huomioitu riittävästi.

Kansanedustajan toimenkuvaan kuuluu myös paikallisen näkökulman esittäminen tasapuolisuuden hengessä. Otin helmikuun puolivälissä yhteyttä sisäministeri Orpoon ja pyysin häntä harkitsemaan vielä kertaalleen Ylöjärven poliisiaseman toiminnan jatkamista. Jo aiemmin tekemässäni kirjallisessa kysymyksessä toivoin ministerin kiinnittävän huomiota poliisipartioiden saatavuuteen kaupunkikeskustojen ulkopuolisilla alueilla. Muun muassa Ylöjärvellä nämä alueet ovat hyvin laajoja. Poliisin on kaikkialla Suomessa pystyttävä suorittamaan virkatehtävänsä riittävän nopealla aikataululla.

Erityisesti Ylöjärven kaltainen kehittyvä kaupunki tarvitsee monipuolisia ja toimivia palveluita. Useat tahot ovatkin toimineet aktiivisesti Ylöjärven poliisiaseman säilyttämisen puolesta. Toivottavasti hyvähenkinen yhteistyö johtaa positiiviseen lopputulokseen. Poliisin palveluiden tulee jatkossakin olla helposti saatavilla myös Ylöjärvellä.

Avainsanat: turvallisuus