Varautuminen on viisautta

Maanantai 17.10.2022 klo 14.24

Kirjoitukseni Tamperelaisessa 12.10.:

Varautuminen on viisautta

Venäjän helmikuussa aloittaman laittoman hyökkäyssodan lopputulos määrittää Euroopan turvallisuuspoliittisen suunnan vuosikymmeniksi. Ukrainalaisten puolustustahdon sekä lännen antaman aseavun ja tiedustelutiedon myötä sota on kääntymässä Venäjälle tappiolliseksi. Nurkkaan ajautuvan Venäjän johdon lausunnot ovat koventuneet ydinaseilla uhkailuun asti. Samalla Venäjä aiheuttaa lännelle Nordstream-kaasuputkiräjäytysten kaltaisia konkreettisia ongelmia. Suomenkin on suojeltava tarkasti kriittistä infrastruktuuriaan.

Suomen ja muun Länsi-Euroopan on irtauduttava Venäjältä tulevasta energiasta ja kohennettava omavaraisuuttaan. Olkiluoto 3 -reaktorin käyttöönotto tapahtuu kreivin aikaan ja pienentää sähkön hinnan nousupaineita. Perussuomalaiset ehdottavat lisäksi kotimaisen turpeen käytön jatkamista energiakustannusten hillitsemiseksi.

Hallituksen periaatepäätöstä evätä venäläisten turistiviisumit jouduttiin odottamaan kauan. Viisumikielto sisältää silti liikaa poikkeuksia. Viisumi saatetaan myöntää esimerkiksi perhesyistä, opintojen tai välttämättömän työn vuoksi. Perusteena saattaa myös olla venäläisen omistaman kiinteistön välttämätön huoltotarve.

Hallituksen on otettava viisumeihin selvästi tiukempi linja Suomen turvallisuuden vuoksi. Täyttä varmuutta Suomeen tulevien, hyökkäyssotaa käyvän maan kansalaisten motiiveista ei saada. On siis toimittava ennakoivasti.

Suomen ja Ruotsin pääsy Natoon edellyttää vielä Turkin ja Unkarin hyväksyntää. Turkki on ollut erityisen kriittinen suhtautumisessaan Ruotsin sisä- ja ulkopolitiikkaan. Tarpeen tullen Suomen on oltava valmis liittymään Natoon yksin, jos samanaikainen jäsenyys uhkaa viivästyä Turkin ja Ruotsin välisten näkemyserojen vuoksi. Maidemme geopoliittinen asema on hyvin erilainen.

Kriisitietoisuuden lisääntyminen näkyy arjessa selvästi. Kansalaisten mielissä pyörii kysymyksiä koskien muun muassa väestönsuojelua, sähkökatkoja ja käteisen rahan nostamista. Hallituksen on syytä tiedottaa varautumisen keinoista. Kansalaisten turvallisuutta ja rauhallisuutta lisäävät konkreettiset varautumistoimet ovat tärkeitä myös henkisesti.

Avainsanat: turvallisuuspolitiikka, Venäjä, Nato

Suomen huoltovarmuutta ja puolustusvalmiutta on vahvistettava

Perjantai 1.4.2022 klo 12.23

Suomen huoltovarmuutta ja puolustusvalmiutta on vahvistettava

Venäjän aggressiivinen hyökkäys Ukrainaan yllätti häikäilemättömyydellään koko läntisen Euroopan. Sota on avannut suomalaisten silmät maanpuolustuksen ja kriiseihin varautumisen tärkeydestä. Suomalaisten jo pitkään korkealla ollut maanpuolustustahto vahvistunee edelleen Ukrainan urhean selviytymistaistelun myötä.

Sota Euroopassa on vakava osoitus siitä, että Suomen on turvattava kaikissa oloissa huoltovarmuutensa. Inflaation kiihtyessä ja maailmanlaajuisten toimitusketjujen häiriintyessä on huomio kiinnitettävä perusasioihin. Maamme energiaomavaraisuutta on lisättävä ja elintarviketuotantoketjun toimivuudesta huolehdittava. Polttonesteiden hinnan alentamiseksi on toistaiseksi luovuttava uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteesta. Pidemmällä tähtäimellä voidaan muun muassa edistää pienydinvoimaloiden rakentamista.

Tehostaakseen puolustusvalmiuttaan Suomen tulee käynnistää irtautuminen jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta. On myös käytävä tarkoin läpi Venäjän kansalaisten Suomessa tekemät kiinteistökaupat ja tarpeen mukaan purettava ne strategisten alueiden läheisyydessä. Kaksoiskansalaisuuksia on tarkasteltava kriittisesti ja rajaturvallisuutta parannettava Venäjän tai Valko-Venäjän alueelta mahdollisesti lähetettävien siirtolaisvirtojen varalta. Huoltovarmuuskeskuksen johdon ja vastaavan ministerin on puolestaan varmistettava varmuusvarastojen riittävyys. Keväällä 2020 tehdyistä virheistä on otettava opiksi.

Euroopan turvallisuuspolitiikan mannerlaatat ovat järkkyneet Putinin arvaamattoman käytöksen ja Ukrainaan kohdistaman valloitussodan myötä. Nato tarjoaa silti edelleen jäsenmailleen vahvan hyökkäyksiä ennaltaehkäisevän suojan. Sen sijaan puolustusliiton ulkopuolinen Ukraina ei saa tarvitsemaansa sotilaallista apua. Suomi oli omassa talvisodassaan samankaltaisessa ahdingossa ylivoimaiselta vaikuttavaa vihollista vastaan.

On havaittavissa vahvoja merkkejä siitä, että eduskuntapuolueiden välille on syntymässä laaja yhteisymmärrys Nato-jäsenyyden tarpeellisuudesta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ilmaisi maaliskuun lopussa kannattavansa Nato-jäsenyyden edistämistä. Edes vasemmistoliitto ei enää näytä pitävän sotilaallista liittoutumattomuutta hallitusyhteistyön jatkumisen välttämättömänä ehtona. Suomettuminen on jäämässä unholaan.

Suomen on haettava Nato-jäsenyyttä lähitulevaisuudessa varmistaakseen konkreettisen avun sotilaallisessa kriisitilanteessa. Ennen sitä on taustakeskusteluissa hankittava Nato-maiden suostumus Suomen jäsenyydelle. Eduskunnan on pystyttävä tekemään päätös Natoon liittymisestä ilman kansanäänestystä. Sellaisen järjestäminen hidastaisi prosessia ja johtaisi laajaan ulkopuoliseen hybridivaikuttamiseen.

Kuin peilikuvana kolmen vuosikymmenen takaiseen EU-päätöksentekoon Ruotsissa seurataan tällä kertaa tarkasti Suomen Nato-keskustelua ja odotetaan sen johtopäätöksiä. Nato-jäsenyyden hakeminen yhtä aikaa Ruotsin kanssa olisi luonnollinen ratkaisu ja selkeyttäisi Itämeren alueen turvallisuustilannetta. Suomen on kuitenkin tehtävä Nato-päätös omien turvallisuustarpeidensa perusteella pitäen samalla länsinaapuriaan kehityksestä ajan tasalla.

Yllätyksellisesti alkanut 2020-luku on testannut suomalaisten kriisinsietokykyä. Pandemia toistuvine virusmuunnoksineen ja sodan syttyminen Euroopassa sisältyivät vain harvoihin ennusteisiin vielä muutama vuosi sitten. Suomalaisten hermoja ja voimia koetellaan jatkossakin, mutta määrätietoisuudella ja päättäväisyydellä kansakuntamme tulee selviämään vaikeistakin ajoista.

Avainsanat: turvallisuuspolitiikka, Venäjä, Nato

Ukrainan kansa taistelee leijonan lailla

Sunnuntai 27.2.2022 klo 16.15

Omaa talvisotaansa parhaillaan käyvä, urheasti suurta itänaapuriaan vastaan taisteleva Ukrainan kansa puolustaa itsenäisyyttään leijonan lailla. Mediatietojen mukaan Ukrainan armeija on saanut uudelleen hallintaansa Harkovan kaupungin. Sen sijaan Venäjän joukoissa on alkanut ilmetä hämmennystä laittoman hyökkäyssodan päämääristä ja tarkoituksesta.

Putin näyttää kunnioittavan vain voimaa. Lännen on pysyttävä lujana ja tiukennettava edelleen Venäjää vastaan suunnattuja pakotteita. Ukrainan on puolestaan saatava tarvitsemaansa ase- ja materiaaliapua. Venäjä on saatava perääntymään Ukrainasta ja pakotettava solmimaan rauha Ukrainan kanssa.

Sodan lopputulos ratkaisee Euroopan tulevan turvallisuuskehityksen suunnan. Sotilaallisen hyökkäyksen kynnyksen on oltava jatkossa niin korkea, ettei yksikään diktaattori lähde enää koettamaan onneaan. Se on luonnollisesti myös Suomen etu.

Avainsanat: Ukraina, Venäjä, turvallisuuspolitiikka

Perussuomalaiset vaativat hallitusta kohentamaan lasten turvallisuutta

Torstai 18.10.2018 klo 21.28

Perussuomalaiset kysyivät tänään eduskunnan kyselytunnilla hallitukselta, mitä se aikoo tehdä lasten turvallisuuden parantamiseksi. Tiedustelin edustajamme Mika Niikon tavoin oikeusministeri Häkkäseltä, onko hän valmis edistämään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä:

"Arvoisa puhemies! Perussuomalaisten edustaja Niikko nosti esiin erittäin tärkeän aiheen. Esimerkiksi päiväkoteihin joudutaan palkkaamaan myös lyhytaikaisia sijaisia, joiden rikostaustaa työnantajalla ei siis ole halutessaan oikeutta tarkastaa.

Ja tämä rikostaustan selvittämistä rajoittava, työsuhteen vähimmäiskestoon liittyvä kolmen kuukauden sääntö onkin herättänyt aiheellista hämmästystä ja hämmennystä vanhempien keskuudessa. Ja myös lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila pitää lain nykytilaa varsin ongelmallisena, ja hän on todennut, että rikostaustaote tulisi voida vaatia jo ennakoivasti sijaisrekistereihin kirjautuvilta työnhakijoilta.

Arvoisa puhemies! Perussuomalaisten esittämä, tämän tilanteen korjaava lakimuutos kohentaisi lasten turvallisuutta, tarjoaisi vanhemmille mielenrauhaa ja parantaisi myös työnantajan tilannetta.

Arvoisa oikeusministeri! Mainitsitte perustaneenne työryhmän asiaa selvittämään, mutta voitteko luvata, että sen johtopäätökset johtavat konkreettisiin toimiin vielä tämän vaalikauden aikana?"

-------

Tulkitsin oikeusministerin antaman vastauksen siten, että hän tulee edistämään tarvittavaa lakimuutosta. Toivottavasti asia etenee pikaisesti vielä tällä vaalikaudella. Perussuomalaiset tulevat joka tapauksessa pitämään aihetta esillä jatkossakin.

https://www.suomenuutiset.fi/ps-tiukkasi-kyselytunnilla-hallitus-torppasi-lasten-nettihyvaksikayton-vastaisen-projektin/

Avainsanat: eduskuntatyö, kyselytunti, lapset, turvallisuus

TIEDOTE: Savio vaatii lakialoitteessaan rikostaustan selvittämistä myös lyhytaikaisesti lasten kanssa työskenteleviltä

Torstai 4.10.2018 klo 17.58

TIEDOTE

Julkaisuvapaa

Savio vaatii lakialoitteessaan rikostaustan selvittämistä myös lyhytaikaisesti lasten kanssa työskenteleviltä

Perussuomalaisten kansanedustaja Sami Savio vaatii tekemässään lakialoitteessa lyhytaikaisestikin lasten kanssa työtä tekevien henkilöiden rikostaustan selvittämistä. Lisäksi Savion ja usean muun perussuomalaisen kansanedustajan allekirjoittama lakialoite velvoittaisi työnantajaa pyytämään rikostaustaotteen sijaisrekisteriin rekisteröityviltä työnhakijoilta.

Työnantajan on nykyään pyydettävä alaikäisten parissa työskenteleviä henkilöitä esittämään rikostaustaote työ- tai virkasuhteeseen ottamisen yhteydessä. Otteesta ilmenevät mahdolliset lapseen kohdistuneet rikokset, samoin esimerkiksi seksuaali-, väkivalta- ja huumausainerikokset. Lakia ei kuitenkaan sovelleta tehtävissä, jotka yhden vuoden aikana yhteensä kestävät enintään kolme kuukautta.

- Muun muassa päiväkoteihin joudutaan palkkaamaan lyhytaikaisia sijaisia, joiden rikostaustaa työnantajalla ei ole edes oikeutta tarkistaa. Muussakin lasten parissa tehtävässä työssä kohdataan usein tilanteita, joissa työsuhde kestää korkeintaan muutaman päivän tai viikon. Rikostaustan selvittämistä rajoittava kolmen kuukauden sääntö on herättänyt aiheellista hämmennystä vanhempien keskuudessa. Lakialoitteen toteutuminen poistaisi kolmen kuukauden aikarajoituksen, Savio toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila pitää lain nykytilaa ongelmallisena. Lapsiasiavaltuutettu on todennut, että rikostaustaote tulisi vaatia jo ennakoivasti sijaisrekistereihin kirjautuvilta työnhakijoilta. Savio pitää Kurttilan ehdotusta perusteltuna ja on sisällyttänyt sen tekemäänsä lakialoitteeseen.

- Myös lyhytaikaisesti lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan tarkistamiseen velvoittava lainmuutos kohentaisi lasten turvallisuutta, tarjoaisi vanhemmille mielenrauhaa ja samalla helpottaisi sekä työnantajien että ilman rikollista taustaa töitä hakevien henkilöiden asemaa, Savio toteaa.

- Kyse on alaikäisten turvallisuudesta, joten epäkohtaan tulee reagoida mahdollisimman pikaisesti.

Lisätiedot:

Sami Savio, 045 2608 308

Avainsanat: lapset, turvallisuus, eduskuntatyö, lakialoite

TIEDOTE: Perussuomalaisten Savio ja Immonen: Milloin hallitus ryhtyy kansalaisten turvallisuutta edistäviin toimiin?

Maanantai 18.6.2018 klo 16.12

TIEDOTE 18.6.2018

Julkaisuvapaa

Perussuomalaisten Savio ja Immonen: Milloin hallitus ryhtyy kansalaisten turvallisuutta edistäviin toimiin?

Perussuomalaisten kansanedustajat Sami Savio ja Olli Immonen ovat tehneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen Turussa terroristisessa tarkoituksessa tehtyä joukkopuukotusta selvittäneen riippumattoman tutkintaryhmän antamien suositusten toimeenpanosta ja sen aikataulusta. Iskun tekijä tuomittiin viime viikolla elinkautiseen vankeusrangaistukseen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Tutkintaryhmä luovutti viime viikolla oikeusministerille listauksen suosituksista, joiden avulla voitaisiin tulevaisuudessa ehkäistä vastaavan kaltaisia iskuja, torjua niistä aiheutuvia vahinkoja ja parantaa kansalaisten turvallisuutta.

Savio ja Immonen vaativat hallitukselta ripeää toimintaa suomalaisten turvallisuuden parantamiseksi.

- Kansalaisten turvallisuuden ja koskemattomuuden suojeleminen kuuluu valtiovallan ydintehtäviin. Maamme sisäinen turvallisuustilanne on kuitenkin heikentynyt. Suojelupoliisin tekemän arvion mukaan terrorismin uhka on Suomessa kohonneella tasolla. Eräillä tutkintaryhmän antamilla suosituksilla Suomen sisäistä turvallisuutta voitaisiin kohentaa merkittävästi. Hallituksen on ryhdyttävä päättäväisiin toimenpiteisiin erittäin huolestuttavan kehityskulun kääntämiseksi, Savio ja Immonen vaativat.

Tutkintaryhmä muun muassa suosittaa Maahanmuuttovirastoa ja oikeusministeriötä huolehtimaan siitä, että turvapaikkapäätösten ja niistä hallinto-oikeuksiin tehtyjen valitusten keskimääräistä kokonaiskäsittelyaikaa lyhennetään merkittävästi nykyisestä. Käsittelyä tulisi tutkintaryhmän mukaan kiirehtiä niissä tilanteissa, joissa hakijan katsotaan olevan turvallisuusuhka.

Tutkintaryhmä myös ehdottaa, että Maahanmuuttovirasto hyödyntäisi kaikki kohtuudella käytettävissä olevat keinot turvapaikanhakijoiden henkilöllisyyden ja iän selvittämiseksi kehittämällä menettelytapojaan. Soveltuvia keinoja olisivat ainakin asian erityinen selvittäminen turvapaikkapuhuttelussa, iänmäärityksen hyödyntäminen sekä tietojen pyytäminen hakijan kotimaasta, ellei hakijaan kohdistuva uhka aiheudu valtiosta.

- Perussuomalaiset ovat jo kauan vaatineet turvapaikanhakijoiden taustojen tarkkaa selvittämistä, mutta ajatuksemme on tyrmätty muun muassa ihmisoikeussopimuksiin vedoten. Viimeistään tutkintaryhmän antamien virallisten suositusten myötä hallituksen on pakko herätä, Savio toteaa.

Ruotsissa vain pieni murto-osa ikätarkastuksen kohteeksi joutuneista henkilöistä oli kertonut haastattelutilanteessa oikean ikänsä. Myös Suomessa on saatu vastaavanlaisia kokemuksia.

- Turun puukotustenkin tekijä oli ilmoittanut Suomeen saapuessaan väärän nimen ja iän. Taustojen tarkalla selvittämisellä hänet olisi voitu saada jo ennen iskua viranomaisten haaviin, Immonen huomauttaa.

Lisätietoja:

Olli Immonen, 050 5120114
Sami Savio, 045 2608308

Avainsanat: tiedote, maahanmuutto, terrorismi, turvallisuus, eduskuntatyö

PS-kansanedustajat: Ministeri Mykkäsen toiminta vastuutonta

Keskiviikko 28.3.2018 klo 11.05

TIEDOTE 28.3.2018

Julkaisuvapaa

PS-kansanedustajat: Ministeri Mykkäsen toiminta vastuutonta

Perussuomalaiset kansanedustajat Olli Immonen, Jari Ronkainen ja Sami Savio hämmästelevät sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) vähättelevää suhtautumista laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden muodostamaan turvallisuusuhkaan ja heidän käännyttämiseensä. Mykkänen esitti alkuviikolla Huomenta Suomessa arvion, jonka mukaan tuhansien maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden piileskely viranomaisilta ei vielä muodostaisi rajua ongelmaa.

- Kaduillamme vaeltaa tuhansia ihmisiä vailla oikeutta oleskella maassa. Silti hallitus ei ole halunnut ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin estääkseen ihmisiä jäämästä laittomasti Suomeen. Osa heistä muodostaa turvallisuusuhan, vaikka ministeri jostain syystä tilannetta vastuuttomasti vähätteleekin, Olli Immonen huomauttaa.

Perussuomalaiset kansanedustajat arvelevat sisäministeri Mykkäseltä löytyvän hyvin vähän halukkuutta ryhtyä konkreettisiin toimiin maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden poistamiseksi Suomesta huolimatta siitä, että ministerin omankin arvion mukaan muutama promille heistä voi radikalisoitua.

- Kun lisäksi otetaan huomioon Suojelupoliisin viime viikolla esittämä muistutus terrori-iskujen mahdollisuudesta Suomessakin, asettuu maan sisäisestä turvallisuudesta vastaavan ministerin toiminta varsin outoon valoon. Väistämättä herää kysymys siitä, onko sisäministeri lainkaan tehtäviensä tasalla, Sami Savio ihmettelee.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä laati vastikään lakialoitteen ulkomaalaislain muuttamisesta säilöönoton tehostamiseksi. Lakialoitteen mukaan käännytyspäätöksen saanut henkilö voitaisiin ottaa säilöön päätöksen toimeenpanemiseksi sen sijaan, että kyseiset ihmiset saisivat liikkua vapaasti Suomessa.

- Nykytilanteessa käännytyspäätöstä on hankala saattaa voimaan, ja henkilöiden seuranta on käytännössä täysin mahdotonta. Kielteisen päätöksen toistuvasti saaneita turvapaikanhakijoita myös piilotellaan viranomaisilta, minkä vuoksi säilöönotto olisi täysin perusteltua, Jari Ronkainen toteaa.

Perussuomalaisten näkemyksen mukaan laittomasti maassa oleskelevien säilöönotto nostaisi samalla kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaa kohtaan.

- Kyselytutkimusten mukaan suuri osa suomalaisista on sitä mieltä, että laittomasti maassa olevat henkilöt kuuluisi ottaa säilöön, kansanedustajat muistuttavat.

Lisätiedot:

Olli Immonen, 09 432 3049
Jari Ronkainen, 09 432 3141
Sami Savio, 09 432 3149

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka, turvallisuus

TIEDOTE: Suomalaisten on voitava liikkua ilman pelkoa omassa maassaan

Perjantai 15.9.2017 klo 19.05

TIEDOTE

15.9.2017

Julkaisuvapaa

Kansanedustaja Sami Savio: Suomalaisten on voitava liikkua ilman pelkoa omassa maassaan

Perussuomalaisten kansanedustaja Sami Savio vaatii hallitukselta tosiasioiden tunnustamista ja suunnanmuutosta kansalaisten turvallisuuden kohentamiseksi. Savio viittaa pääesikunnan tällä viikolla antamaan ohjeistukseen, jonka mukaan varusmiehiä suositellaan välttämään yksin pimeässä liikkumista sotilasasussa.

Hallituksen on Savion mukaan ryhdyttävä ripeisiin toimenpiteisiin turvallisuusuhkien ehkäisemiseksi.

- Perussuomalaisten eduskuntaryhmä jätti 8.9. aloitteen, jossa vaaditaan ajankohtaiskeskustelua Suomen sisäisestä turvallisuudesta. On päivänselvää, ettei hallitus voi enää ummistaa silmiään tosiasioilta, toteaa Savio.

Savio arvelee Suomen turvallisuustilanteen olevan erittäin heikko ja huolestuttava, jos jopa varusmiesten on varottava julkisilla paikoilla liikkumista. Suomessa on totuttu siihen, että miehet, naiset ja lapset voivat tuntea olonsa turvalliseksi myös muualla kuin kotonaan.

- Pääministeri Sipilä ja sisäministeri Risikko, tärkein tehtävänne on huolehtia suomalaisten turvallisuudesta. Ellette pysty siihen, pyytäkää eroa, vaatii Savio.

Lisätiedot:

Sami Savio

045 2608 308

Avainsanat: turvallisuus, hallitus, eduskunta

Poliisiasema on ylöjärveläisille tärkeä

Keskiviikko 2.3.2016

(Kolumnini tämän päivän Ylöjärven uutisissa.)
 
Käsittelin viime kuun kolumnissani kokonaisturvallisuuden merkitystä. Jatkan nyt turvallisuusaiheista pohdintaani, onhan aihe jälleen ajankohtainen. Kuten ylöjärveläiset hyvin tietävät, on sisäministeriössä suunniteltu poliisin toimipisteverkon supistamista.

Pirkanmaan osalta Poliisihallitus on päätynyt esittämään Mänttä-Vilppulan, Lempäälän ja Ylöjärven poliisiasemien lakkauttamista. Kuten muillakin paikkakunnilla, myös Ylöjärvellä poliisiaseman sulkeminen olisi toteutuessaan valitettava takaisku. Sisäministeriön suunnitelmat ovatkin aiheellisesti herättäneet laajaa keskustelua kotikaupungissamme.

Poliisihallituksessa tehtyjen laskelmien mukaan kaavaillulla 16 poliisiaseman lakkautuksella saavutettaisiin koko maassa noin miljoonan euron säästö. Tämä olisi silti vain pieni osa poliisitoimen 730 miljoonan euron toimintamenoista. Laskelmaan ei myöskään sisälly rikosten ennaltaehkäisystä koituvia hyötyjä tai asiakkaille lupa-asioinnin vaikeutumisesta aiheutuvia kustannuksia. Poliisitoiminnan näkyvyys vaikuttalua luonnollisesti lähialueenkin rauhallisuuteen.

Lakkautusten valmistelua ohjaaviin näkökulmiin kuuluvat poliisilaitoksen mahdollisuudet säilyttää nykyinen toimintakyky, toimintavalmius ja näkyvyys alueella sekä toimipisteen maksullisten lupapalveluiden määrä. Poliisin toimipisteen merkitys kunnan ja alueen asukkaiden elinympäristöön ja yleiseen turvallisuudentunteeseen on kuitenkin otettava huomioon tätä laajemmin.

Muutokset eivät saa johtaa palvelutason olennaiseen laskuun, palveluiden kohtuuttomaan etääntymiseen tai niiden päätymiseen vaikeiden kulkuyhteyksien taakse. Lupapalveluiden keskittäminen Tampereelle heikentäisi olennaisesti niiden tasapuolista saatavuutta. Ylöjärvellä tilanne on hankala erityisesti kunnan koon ja pitkien etäisyyksien johdosta.

Edellä mainitut tekijät huomioon ottaen ja myös Poliisihallituksen selvityksen perusteella Ylöjärven toimipisteen lakkauttamisesta koituvat taloudelliset säästöt olisivat varsin pieniä. Lisäksi on huomioitava, että eduskunta on myöntänyt hallitusohjelman mukaisesti lisämäärärahan sisäisen turvallisuuden kohentamiseen. Eduskunta haluaa siis panostaa kansalaisten turvallisuuteen.

Valtiovarainvaliokunnan jäsenenä ymmärrän luonnollisesti sen, että nykyinen taloustilanne on erittäin tiukka. Säästöjä siis tarvitaan, mutta niitä ei pidä tehdä lyhytnäköisesti. Tähän asti sulkemisia on valmisteltu valitettavan pääkaupunkiseutukeskeisestä näkökulmasta, eikä tutkimustenkin mukaan heikentynyttä yleistä turvallisuudentunnetta ole huomioitu riittävästi.

Kansanedustajan toimenkuvaan kuuluu myös paikallisen näkökulman esittäminen tasapuolisuuden hengessä. Otin helmikuun puolivälissä yhteyttä sisäministeri Orpoon ja pyysin häntä harkitsemaan vielä kertaalleen Ylöjärven poliisiaseman toiminnan jatkamista. Jo aiemmin tekemässäni kirjallisessa kysymyksessä toivoin ministerin kiinnittävän huomiota poliisipartioiden saatavuuteen kaupunkikeskustojen ulkopuolisilla alueilla. Muun muassa Ylöjärvellä nämä alueet ovat hyvin laajoja. Poliisin on kaikkialla Suomessa pystyttävä suorittamaan virkatehtävänsä riittävän nopealla aikataululla.

Erityisesti Ylöjärven kaltainen kehittyvä kaupunki tarvitsee monipuolisia ja toimivia palveluita. Useat tahot ovatkin toimineet aktiivisesti Ylöjärven poliisiaseman säilyttämisen puolesta. Toivottavasti hyvähenkinen yhteistyö johtaa positiiviseen lopputulokseen. Poliisin palveluiden tulee jatkossakin olla helposti saatavilla myös Ylöjärvellä.

Avainsanat: turvallisuus

Turvallisuus on laaja kokonaisuus

Keskiviikko 10.2.2016

(Kolumnini Ylöjärven uutisissa)

Osallistun parhaillaan eduskuntatyön näkökulmasta varsin tarpeelliselle valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille. Puolustusvoimien järjestämällä kurssilla tarkastellaan Suomen kokonaisturvallisuutta laaja-alaisesti, vaikuttavathan kansalaisten turvallisuuteen maanpuolustuksen lisäksi monet muutkin osa-alueet. Niihin lukeutuvat muun muassa palo- ja pelastustoimi, poliisitoimi, rajavartiolaitoksen toiminta sekä sosiaali- ja terveydenhuolto.

Turvallisen yhteiskunnan edellytyksiin kuuluvat myös toimiva energiahuolto ja logistiikka sekä kunnolliset viestintä- ja liikenneyhteydet. Taloustilanne vaikuttaa kriiseistä selviytymiseen, samoin riittävät huoltovarmuusvarastot. Ennaltaehkäisyn merkitys korostuu voimakkaasti turvallisuudesta huolehdittaessa.

Valitettavasti suomalaisten turvallisuudentunne on Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tuoreen kyselyn mukaan heikentynyt voimakkaasti. Erityistä huolta aiheuttavat talouden kehno vire, työttömyyden kasvu, turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen ja terrorismin uhka.

Näihin kansalaisten huolenaiheisiin tulee myös eduskunnan suhtautua hyvin vakavasti. Maahanmuuttopolitiikan uusia linjauksia ja työmarkkinoihin liittyviä uudistuksia käsitelläänkin eduskunnassa alkuvuoden aikana. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä puolustusselonteon laadinta on parhaillaan vireillä.

Viranomaisten välinen yhteistyö on turvallisuussektorilla erittäin kattavaa. Vaikka mikään taho ei kykene varautumaan kaikkiin kriisitilanteisiin, voidaan tuloksia parantaa tiiviillä tietojenvaihdolla ja tarjoamalla tarvittavia lisäresursseja toiselle viranomaiselle. Resurssien järkevän käytön lisäksi yhteistyö antaa viranomaisille mahdollisuuden oppia toisiltaan sekä ylläpitää ja päivittää osaamistaan.

Organisaatiot oppivat myös aiemmista virheistään. Kriisien jälkihoidosta saatu kriittinen kansalaispalaute on saanut viranomaistahot päivittämään suunnitelmiaan suuronnettomuuden vaatimuksia paremmin vastaavalle tasolle. Nopeus ja reagointikyky sekä oikea-aikainen tiedottaminen korostuvat kriisitilanteissa. Turvallisuusuhat muuttuvat jatkuvasti, eikä kaikkia uhkatekijöitä voida koskaan sulkea pois. Silti ennakointi ja harjoittelu auttavat toimimaan myös uusissa ja yllättävissä tilanteissa.

Jokainen voi vaikuttaa omaan turvallisuuteensa. Esimerkiksi liikennekäyttäytymisellä ja kulkuvälineiden kunnolla on suuri merkitys, ja niiden osalta on menty oikeaan suuntaan. Liikennekuolemien määrä on puolittunut kahden vuosikymmenen takaisista luvuista, vaikka tieverkon korjausvelka on kasvanut. Teiden kunnossapitoon suunnataan jatkossa aiempaa enemmän määrärahoja hallitusohjelman mukaisesti. Uudet tiehankkeet lisäävät turvallisuutta muun Pirkanmaan tavoin myös Ylöjärvellä.

Kotikaupungissamme turvallisuus on kohtuullisen hyvällä tolalla, vaikka parannettavaa onkin aina. Viime vuonna Viljakkalassa runsaasti pelkoa herättäneen koulu-uhkailijan henkilöllisyys saatiin selville kaupungin viranhaltijoiden ja poliisin yhteistyöllä. Uhkauksiin on suhtauduttava aina vakavasti, vaikka toistuessaan niiden teho helposti laimeneekin.

Toisenlaisen haasteen aiheuttavat Ylöjärven maantieteellinen laajuus ja pitkät etäisyydet. Muutaman minuutin ylimääräinen viive voi hätätapauksessa olla kohtalokas. Pelastuslaitosten toimintakyky myös harvaan asutuilla alueilla on ehdottomasti turvattava tulevassa aluehallintouudistuksessa, onhan kyse kansalaisten yhdenvertaisuudesta. Sitä suomalaiset ovat aina arvostaneet, eikä perinnettä ole syytä hylätä nytkään.
 

Avainsanat: maanpuolustus, turvallisuus