Tiedote: Monella väärä käsitys kielikokeilusta

Maanantai 5.6.2017 klo 16:07

Kannanotto 5.6.2017

Julkaisuvapaa

 

Perussuomalaiset: monella väärä käsitys kielikokeilusta

 

”Vapaaehtoiseen ruotsin kielen opiskeluun liittyvä kokeilu on herättänyt paljon tunteita puolin ja toisin. On syytä kaivaa faktat esiin, jotta keskustelua ei käydä virheellisen tiedon pohjalta”, toteaa perussuomalaisten kansanedustaja ja eduskuntaryhmän kielivapaustyöryhmän puheenjohtaja Sami Savio.

 

Kokeiluun osallistuvilla mahdollisuus opiskella kaikki koulutusasteet ilman ruotsin kielen opiskelua

”Pelko siitä, että kokeiluun osallistuvat eivät pääse suorittamaan toisen asteen koulutusta tai korkeakouluopintoja ilman ruotsin kielen opiskelua, on turha. Kokeiluun osallistujilla on mahdollisuus hakea vapautusta toisen kotimaisen kielen opiskelusta niin lukioissa kuin ammattikouluissa, ja on myös syytä muistaa, että korkeakoulut voivat jo nykyisen lain mukaan vapauttaa opiskelijat toisen kotimaisen kielen opiskelusta”, toteaa Savio. ”Koko opintoputki on mahdollista suorittaa ilman ruotsin kielen opiskelua. Ja jos virkauralle aikoo, on korkeakoulussa mahdollisuus aloittaa ruotsin kielen opinnot. Umpikujia ei ole”, Savio jatkaa.

 

Kielivalikoima laajenee ja opetuksen järjestäjien resurssit turvataan

”On pelätty, että kielikokeilu heikentää mahdollisuuksia monipuolisen kielitaidon hankkimiseen. Tämä pelko on aiheeton, sillä kielikokeiluun osallistujia ei suinkaan vapauteta kielten opiskelusta, vaan heille tarjotaan mahdollisuutta valita”, painottaa Savio. ”Kielikokeiluun osallistujat saavat ainutlaatuisen mahdollisuuden laajentaa kielivalikoimaansa oman uransa ja elämänsä kannalta mielekkäämmällä kielellä, joka ei välttämättä ole ruotsi. Myös yritykset hyötyvät, sillä todennäköisyys saada palkkalistoilleen harvinaisempien kielten osaajia tulee kasvamaan. Kielikokeilun toteutuminen turvataan tarjoamalla riittävät resurssit, joten opetuksen järjestäjien toimintamahdollisuuksista ei tarvitse olla huolissaan”, jatkaa Savio.

 

Kansa kannattaa

Åbo Akademin sekä Tampereen ja Turun yliopistojen taannoisen tutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa Suomen kansalaisista haluaisi eroon pakollisesta kouluruotsista ja yli 60 % koki, että koulussa olisi hyödyllisempää opiskella jotain muuta kieltä kuin ruotsia. ”Suuri osa kansalaisista haluaisi eroon pakollisesta kouluruotsista, joten kielikokeilu on askel oikeaan suuntaan”, toteaa Savio.

 

Lisätietoja:

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kielivapaustyöryhmän puheenjohtaja:

Sami Savio, 045-260 8308

 

Jäsenet:

Juho Eerola, 050-512 0513

Simon Elo, 050-513 0687

Ritva Elomaa, 050-512 0806

Laura Huhtasaari, 050-512 2860

Ville Tavio, 040-845 7270

Avainsanat: vapaa kielivalinta, pakkoruotsi, hallitusohjelma

Alueellinen kielikokeilu on askel kohti vapaata kielivalintaa

Perjantai 13.3.2015


Mielipiteeni vapaasta kielivalinnasta ja kielikokeiluista julkaistiin keskiviikkona 11.3. Ylöjärven Uutisissa:

alueellinen_kielivalinta_yu_110315_pieni.jpg

Avainsanat: vapaa kielivalinta, pakkoruotsi

Aloite vapaasta kielivalinnasta tulee eduskunnan täysistunnon käsiteltäväksi

Torstai 26.2.2015

Kansalaisaloite vapaasta kielivalinnasta jätettiin eduskunnan käsittelyyn viime vuoden huhtikuussa. Aloite tähtää siihen, että ruotsin kielen opiskelu tulisi vapaaehtoiseksi kaikilla kouluasteilla peruskoulusta yliopistoon.

Ruotsin opiskelun pakollisuudesta ja hyödyllisyydestä jokaisella on oikeutetusti oma mielipiteensä. Åbo Akademin joulukuussa 2014 julkistaman tutkimuksen mukaan 74 prosenttia suomalaisista haluaisi kuitenkin ruotsin vapaaehtoiseksi. Valtaosa kyselyyn vastanneista kertoi samalla suhtautuvansa ruotsin kieleen myönteisesti.

Kansalaisaloitetta käsitellään pian eduskunnan täysistunnossa, joten asia saa ansaitsemansa julkisen huomion ja kansan selvän enemmistön tahto viimein mahdollisuuden toteutua. Mikä on istuvien kansanedustajiemme tahto, onko se sama kuin kansan selvän enemmistön?

http://yle.fi/uutiset/ruotsin_kielen_opiskelu_jatkumassa_pakollisena__sivistysvaliokunta_tyrmasi_kansalaisaloitteen/7828778

Avainsanat: pakkoruotsi, vapaa kielivalinta

Vapaaehtoinen kielivalinta kansalaisten vankka tahto

Maanantai 22.12.2014

Ylivoimainen enemmistö suomalaisista on uunituoreen tutkimuksen mukaan valmis luopumaan ruotsin kielen pakollisuudesta opinnoissa. Samankaltaisia lukemia on saatu aiemmin vastaavissa mittauksissa. Toisaalta valtaosa kyselyyn vastanneista kertoi suhtautuvansa ruotsin kieleen myönteisesti. Kyse on siis halusta lisätä valinnanvapautta, ei ruotsin kielen inhoamisesta.

Tulokset onkin ymmärrettävä siten, että kansalaiset tahtovat ruotsin samalle viivalle muiden kielten ja kaikkien oppiaineiden kanssa. Onhan ruotsin kieli tällä hetkellä ainoa aine, jota on opiskeltava myös yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Eduskunnan on lopultakin huomioitava kansan vaatimus pakkoruotsin poistamisesta. Todennäköisesti vapaaehtoisuus parantaisi ruotsia opiskelevien motivaatiota ja lisäisi kieltenopiskelun suosiota yleisesti.

http://yle.fi/uutiset/tutkimus_kaksikielisyydelle_kylla_pakkoruotsille_ei/7702930

Avainsanat: vapaa kielivalinta, pakkoruotsi

Kansa vaatii vapaata kielivalintaa

Lauantai 4.10.2014

Mielipidemittausten (esim. Ylen Taloustutkimuksella vuonna 2013 teettämän gallupin) mukaan noin kaksi kolmasosaa kansalaisista kannattaa pakkoruotsista luopumista. Perusteita ruotsin kielen opiskelun vapaaehtoisuudelle ovat mm. opiskelumotivaation lisääntyminen, muiden kielten oppimiseen jäävä lisäaika ja ruotsin kielen arvostuksen todennäköinen koheneminen.

Hankkeen puuhamiehenä on ansiokkaasti toiminut Vapaa kielivalinta ry:n puheenjohtaja Ilmari Rostila (ps). Yli 60 000 nimeä kerännyttä kansalaisaloitetta tuleekin ehdottomasti käsitellä sivistysvaliokunnan lisäksi myös eduskunnan suuressa salissa, jotta asia saa ansaitsemansa julkisen huomion ja kansan selvän enemmistön tahto mahdollisuuden toteutua.

Avainsanat: vapaa kielivalinta, pakkoruotsi