Vinoon kasvanut talous on oikaistava

Perjantai 10.4.2015

Kirjoitukseni Aamulehden Vierailija-palstalla 10.4.2015:

aamulehti_100415.jpg

Avainsanat: velkaantuminen, julkinen talous, byrokratia, yrittäminen

Kireä verotus ei ole ratkaisu

Lauantai 24.1.2015

Tutkimusjohtaja Mika Maliranta ehdottaa uutta veromuotoa, omistusasunnossa asuvilta kerättävää asuntotuloveroa. Asuntotuloveromallissa verotettaisiin omassa asunnossa asumisesta vuokra-asunnossa asumiseen verrattuna koituvaa ”etua”. Malirannan mukaan tällainen vero lisäisi vuokra-asumisen suosiota omistusasumiseen verrattuna ja parantaisi työvoiman liikkuvuutta.

http://yle.fi/uutiset/omistusasuminen_saattaa_lisata_tyottomyytta__katso_kuinka_paljon_omalla_alueellasi_on_vuokra-asumista/7753330

Valitettavasti Malirannan ehdotus osoittaa jälleen kerran sen, että kireä verotus nähdään julkisessa keskustelussa likimain ainoana talouden ongelmanratkaisukeinona. Huomattavasti järkevämpiä keinoja lisätä työvoiman liikkuvuutta olisivat mm. asuntokaupan varainsiirtoveron poistaminen ja asumisen hintatason yleinen alentaminen esimerkiksi rakennus- ja kaavoitusmääräyksiä lieventämällä. Tämä parantaisi samalla monen pienituloisen taloutta asumiskulujen pienentyessä ja muuhun kulutukseen jäävien tulojen kasvaessa.

Avainsanat: byrokratia, verotus

Vientiteollisuus vaatii toimia kilpailukyvyn parantamiseksi

Maanantai 19.1.2015

Vientiteollisuuden liitot ovat erittäin huolestuneita Suomen kilpailukyvystä, eikä se ole mikään ihme. Korkeat verot ja veronluonteiset maksut sekä alati muuttuva toimintaympäristö ovat karsineet yritysten investointihalut minimiin. Sen seurauksena myös työttömyysaste on hälyttävässä kasvussa.

Tämä on erittäin valitettavaa, koska Suomen hyvinvointi lepää vientiteollisuuden harteilla. Teollisuuden ja yritystoiminnan toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta, jotta suomalaisilla riittää leipää jatkossakin. Tämä edellyttää veroasteen alentamista ja sääntelyn purkamista.

Vientiteollisuuden edustajat ovat täysin oikeassa myös siinä, että jatkossa on kiinnitettävä huomattavasti tarkempaa huomiota koulutuksen sisältöön. Ammattiosaajia ja kädentaitajia tarvitaan aina. Ammattikoulupaikkojen riittävän tarjonnan varmistaminen kuuluukin perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelmaan.

http://yle.fi/uutiset/vientiteollisuudelta_tutut_terveiset_tulevalle_hallitukselle_kilpailukykya_parannettava/7745715

Avainsanat: yrittäminen, julkinen talous, byrokratia

Tiemaksut jälleen tapetilla

Perjantai 21.11.2014

Kansalaisten vastustus autoilun jatkuvasti lisääntyviä kustannuksia vastaan, vasemmistoliiton ja vihreiden ero hallituksesta sekä kokoomuksen nopea ja jyrkkä alamäki saivat liikenneministeri Paula Risikon perumaan kaavaillut satelliittivalvontaan perustuvat tiemaksut.

Nyt tiemaksut on jälleen kaivettu naftaliinista, tällä kertaa alueellisessa muodossa. Pääkaupunkiseudulle suunniteltu tiemaksu herättää kuitenkin mm. kysymyksen siitä, voiko kunta määrätä maksun valtion tieverkolle.

On syytä jättää huomiotta virkamiesarmeijan esittämät arviot siitä, ettei tiemaksuja otettaisi mahdollisen lakimuutoksen jälkeen käyttöön monellakaan seutukunnalla. Julkinen sektori osaa rahastuksen taidon, eikä tiemaksunkaan kohdalla kannattane odottaa poikkeusta.

Tiemaksutuottoja tuskin käytettäisiin tienkäyttäjien hyväksi, kuten ei suurta osaa muistakaan liikenteestä kerätyistä veroista. Seurauksena tiemaksuista olisi lähinnä vain liikkumisen vaikeutuminen ja kuluttajien ostovoiman hyytyminen entisestään.

http://www.talouselama.fi/uutiset/varaudu+tahan+autoilija+helsingin+seutu+pahkailee+165+miljoonan+euron+tiemaksua/a2278269

Avainsanat: julkinen talous, byrokratia

Sääntely vaikeuttaa yritysten toimintaa

Lauantai 8.11.2014

Suomessa on vihdoin virinnyt julkinen keskustelu sääntelyn vähentämisestä, vaikka sääntelyn haittavaikutukset ovat olleet tiedossa jo pitkään. Tosin suomalaiselle päätöksenteolle tyypilliseen tapaan sääntelyn suoran karsimisen sijasta on perustettu työryhmä asiaa pohtimaan.

Yritysten maksettaviksi tulevat lupamaksut vaikeuttavat pahiten pienimpien yritysten toimintaa. Suoran rahanmenon lisäksi byrokratia aiheuttaa yrittäjille ylimääräistä paperityötä, jolloin kärsijöinä ovat erityisesti yksin ammattiaan harjoittavat yrittäjät. Sääntelyn nopea karsiminen erityisesti pienimpien yritysten osalta onkin työnteon ja työllistämisen kannalta elintärkeää.

http://yle.fi/uutiset/200_euron_maksu_vain_jaavuoren_huippu_lupaviidakossa__saadamme_kohta_koko_suomen_kuoliaaksi/7606098

Avainsanat: yrittäminen, byrokratia

Virkamiesarmeijaa on supistettava ja byrokratiaa karsittava

Sunnuntai 2.11.2014

Kuntien valtionosuuksien leikkaukset ja toisaalta kaiken aikaa lisääntyneet lakisääteiset velvoitteet ovat siirtäneet vastuuta talouden vyönkiristyksistä valtiolta kunnille. Vaikka kuntien toiminnassa onkin paljon tehostettavaa, on merkittävä vastuu myös lainsäätäjällä eli eduskunnalla.

Ellei kuntien tehtäviä karsita, ei veroasteen kohoamiselle näy loppua. Tämä taas johtaa ostovoiman laskuun, yritysten toimintaedellytysten heikkenemiseen ja yhä pahenevaan työttömyyteen.

http://yle.fi/uutiset/veronmaksajat_vastuu_veronkiristyksista_nayttaa_kaatuvan_kuntien_niskaan/7592376

Keskustan puheenjohtaja Sipilä on sinänsä oikealla asialla ehdottaessaan virkamiesten määrän tuntuvaa supistamista, mutta hänen esittämänsä keino eli virkamiesten eläkepoistuma on auttamattoman hidas ratkaisu julkisen talouden ongelmiin. Tämäkään asia ei parane odottamalla.

Nyt tulee käynnistää virkamieskunnan laajat yt-neuvottelut, irtisanoa tarpeettomat virkamiehet ja karsia ylenmääräistä sääntelyä. Tämä paitsi parantaa julkisen talouden tilaa, myös vähentää byrokratiaa ja helpottaa uusien yksityisen sektorin työpaikkojen syntymistä.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014102518781130_uu.shtml

Perussuomalaiset ovat pitkään ja johdonmukaisesti ajaneet byrokratian karsimista. Nyt on oikea aika pienentää myös ministerien määrää, varsinkin kun suuri osa lainsäädäntötyöstä on jo siirtynyt Euroopan Unioniin. Suomalaiset ovat aina uskoneet esimerkin voimaan, joten kulujen karsinta on siksikin syytä aloittaa huippuviroista.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014101318741072_uu.shtml

Avainsanat: julkinen talous, byrokratia, velkaantuminen

Viron malli toimisi Suomessakin

Keskiviikko 15.10.2014

Viron matala veroaste ja ennen kaikkea kevyt byrokratia houkuttelevat yhä enemmän suomalaisia yrityksiä. Yrittäjiä myös arvostetaan Virossa aivan eri tavalla kuin Suomessa. Ilmeisesti virolaiset virkamiehet ymmärtävät huomattavasti suomalaisia virkaveljiään paremmin, että yksityinen sektori tuo leivän myös heidän pöytäänsä.

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194933556934/artikkeli/pienyrittaja+viron+hurjasta+keksinnosta+kuolinisku+suomen+byrokratialle.html

Aamulehden tekemä Suomen ja Saksan välinen hintavertailu paljastaa karulla tavalla syyn suomalaisten heikkoon ostovoimaan. Esimerkiksi kahden litran virvoitusjuoman hintaero (1,28 euroa vs. 0,60 euroa) johtuu miltei pelkästään verotuksesta: Saksassa veron osuus on ainoastaan 6 senttiä, Suomessa peräti 67 senttiä, siis yli kymmenkertainen Saksaan verrattuna! Ei ole mikään ihme, että hintakilpailukykymme on törmännyt tiiliseinään.

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194932777373/artikkeli/lidlin+hinnat+ovat+saksassa+paljon+halvemmat.html

Avainsanat: yrittäminen, byrokratia, julkinen talous