Olen 47-vuotias kansanedustaja ja perheenisä. Koulutukseltani olen diplomi-insinööri ja ekonomi. Ennen kansanedustajan tehtävää olen työskennellyt mm. tutkijana ja projektipäällikkönä. Toimin lisäksi Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettuna neljättä kautta.

Poliittinen päätöksenteko on (tai ainakin sen tulisi olla) pitkäjänteistä. Liityin Perussuomalaisiin vuonna 2006 havaittuani puolueen ajavan tavallisen ihmisen asiaa ja olen nyt viidettä kertaa ehdokkaana eduskuntavaaleissa.

Suomalaiset perinteet ja perusarvot ovat puolustamisen arvoisia. Suomalaiset tunnetaan rehellisenä, ahkerana ja työteliäänä kansana, joka ei pidä suurta melua itsestään. Suomen kehitys arvostetuksi huipputeknologian maaksi ei ole sattumaa vaan kovan työn tulos. Voimme olla saavutuksestamme ylpeitä. Suomi menestyy jatkossakin vahvuuksiaan hyödyntämällä.

Vaaliteemoihini kuuluvat näissäkin vaaleissa Suomen kansallisen edun puolustaminen, tiukka maahanmuuttopolitiikka, järkevä taloudenpito sekä yrittäjyyden ja työnteon edellytysten parantaminen. Nämä ohjenuorat muistamalla teemme Suomesta paremman maan omille kansalaisillemme.

Maahanmuutto on saatava viimein hallintaan. Laittomasti maassa olevat ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet on otettava säilöön ja poistettava maasta. Kansalaisuuden ehtoja on kiristettävä. Maahanmuuttopolitiikassa voidaan ottaa mallia esimerkiksi Kanadasta ja Australiasta. Sen sijaan Ruotsi on varoittava esimerkki huonosti hoidetusta maahanmuuttopolitiikasta.

Julkinen talous on saatava kuntoon ja julkinen velkaantuminen loppumaan. Hallintoa on tehostettava ja byrokratiaa karsittava tuntuvasti. Yhteiset verovarat on kohdennettava kansallisen etumme ja suomalaisten hyväksi, ei ripoteltava pieninä tai isompina puroina maailmalle.

Yrittämisen ja työllistymisen edellytyksiä on parannettava. Byrokratiaa on purettava ja neuvontaa
lisättävä. Pieni- ja keskituloisten tuloveroja on kevennettävä. Uutta työvoimaa palkkaavien pienyritysten verotusta tulee huojentaa.

Myös tavallisen ihmisen arjen näkökulman tuominen päätöksenteon keskiöön on erittäin tärkeää. Tarvitaan mm. nopeasti kohonneiden asumisen ja liikkumisen kustannusten alentamista, jotta rahaa jää muihinkin elämisen välttämättömiin kuluihin.

Onneksi Perussuomalaiset puolustavat jatkossakin tavallista suomalaista ihmistä. Siksi PS tarkoittaa Parasta Suomelle!

Eduskuntavaalit lähestyvät

Tiistai 14.2.2023 klo 16:25

Suomalaiset pääsevät kohta valitsemaan uuden eduskunnan. Eduskuntavaalien ennakkoäänestysaika on 22.-28.3. ja varsinainen vaalipäivä 2.4. Vaaleista on tulossa tiukat, ja niissä ratkaistaan Suomen suunta pitkäksi aikaa eteenpäin.

Perussuomalaiset tarjoavat näissäkin vaaleissa aidon vaihtoehdon nykyhallituksen politiikalle. Itse olen tuttuun tapaan ehdolla Pirkanmaan vaalipiirissä.

Sami Savion tukiyhdistys on avannut seuraavan tilin eduskuntavaalikampanjani varainkeruuta varten:

FI05 1045 3500 8327 52 / Nordea

Olen kiitollinen kaikesta saamastani tuesta!

PS - Parasta Suomelle!

Avainsanat: eduskuntavaalit

Kolumni: Marinin hallitus velkaannutti Suomen

Perjantai 20.1.2023 klo 17:49

Kirjoitukseni Tamperelaisessa 18.1.:

Marinin hallitus velkaannutti Suomen

Vaalikauden ollessa jo loppusuoralla on aika suorittaa lyhyt katsaus hallituksen harjoittamaan talouspolitiikkaan.

Nykyinen hallituspohja on kasvattanut valtion velkaa peräti 40 miljardia euroa. Valtionlainojen korkotason samalla noustessa on julkisen talouden tila erittäin vaikea, ja jättää seuraavalle eduskunnalle vain vähän liikkumavaraa. Tuoreen arvion mukaan valtion korkomenot ovat tänä vuonna noin 900 miljoonaa euroa suuremmat kuin vielä viime syksyn budjettiriihessä kaavailtiin.

Osasyitä nopeaan velkaantumiseen ovat koronakriisi ja Venäjän aloittama sota Ukrainassa. Ne eivät silti selitä läheskään kokonaan julkisten menojen kasvua. Muut pysyvät menolisäykset ovat kasvattaneet vaalikauden aikaista velanottotarvetta yhteensä noin 8-10 miljardin euron verran.

Valtiontalouden tarkastusviraston vaalikausiraportin mukaan Marinin hallitus on tehnyt päätöksiä, jotka ovat selkeästi rikkoneet julkisen talouden menokehysjärjestelmän periaatteita. Näin toimittiin ainakin kehysriihessä vuonna 2021 hallituksen ollessa ajautumaisillaan kriisiin. Tarkastusvirasto suhtautuu epäillen myös sote-uudistuksesta tulevaisuudessa kertyviin säästöihin.

EU:n elvytysrahaston nettomaksut rasittavat pitkään Suomen julkista taloutta. Tätäkin suuremman taakan uhkaa aiheuttaa neuvoteltavana oleva EU:n ennallistamisasetus, jonka kustannusten on arvioitu olevan metsiään hyvin hoitaneelle Suomelle peräti 13-19 miljardia euroa vuoteen 2050 mennessä.

Veronmaksajien kantokyky on yhä rajallisempi. Ruoan, energian ja asumiskulujen raju kallistuminen koettelee keskituloisiakin kotitalouksia, pienituloisimmista puhumattakaan. Julkiset menot on pakko asettaa kevään eduskuntavaalien jälkeen tärkeysjärjestykseen, koska nykyhallitus ei ole siihen pystynyt.

Perussuomalaiset puuttuisivat ensin Suomen ulkopuolelle suuntautuviin menoeriin, kuten maahanmuuton ja kehitysyhteistyön kustannuksiin. Sipilän hallitus leikkasi syksyllä 2015 vuosittaisista kehitysyhteistyömenoista 300 miljoonaa euroa perussuomalaisten hallitusohjelmaan vaatiman kirjauksen mukaisesti. Tulevan hallituksen on syytä ottaa päätöksestä mallia.

Avainsanat: julkinen talous, hallitus, velkaantuminen

Perussuomalainen linja on vakaa

Torstai 1.12.2022 klo 14:27

Eduskunta keskusteli eilen 30.11. oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista vuodelle 2023. Pidin asian tiimoilta seuraavan puheenvuoron:

"Arvoisa puhemies! Tuoreen Tilastokeskuksen julkistuksen mukaan Suomen bruttokansantuote pieneni heinä—syyskuussa 0,3 prosenttia, ja Osuuspankin pääekonomisti Reijo Heiskasen mukaan Suomen kasvuongelmat löytyvät erityisesti viennin tasosta. Tilanne on pienelle vientivetoiselle maalle erityisen huolestuttava, emmekä voi elää jatkuvasti velaksi, kuten Marinin hallitus on tehnyt.

Arvoisa puhemies! Valtiontalouden menojen alati kasvaessa lisääntyy paine korottaa entisestäänkin kireää verotusta, mikä puolestaan heikentäisi vientiteollisuutemme kilpailukykyä sekä myös monien jo nyt kodeissaan palelevien, huippukalliita energialaskujaan päivittelevien ihmisten ostovoimaa. Sen ei pidä antaa tapahtua.

Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset esittävät tässäkin vaihtoehtobudjetissaan yhteensä noin miljardin euron säästöjä muun muassa maahanmuuton ja kehitysavun kustannuksista. Niitä voidaan karsia merkittävästi kansalaisten elintason silti alentumatta.

Myös EU:sta johtuviin menoihin on viimein puututtava. Esimerkiksi tässäkin keskustelussa esiin nousseen ennallistamisasetuksen toteutuessa alun perin esitetyssä muodossa Suomelle aiheutuisi noin 930 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Lievennettykin ennallistamisasetus olisi paha takaisku maamme taloudelle, kuten edustaja Antikainen edellä hyvin kuvasi. Hallituksen on pysyttävä neuvotteluissa äärimmäisen tiukkana, mitä tosin vahvasti epäilen viime vuosien neuvottelutulosten perusteella.

Arvoisa puhemies! Perussuomalaisten linja on vuosien myötä pysynyt hyvin vakaana, mutta miten on hallituksen laita? Suomi ansaitsisi ja tarvitsisi erityisesti vaikeina aikoina toimintakykyisen hallituksen. Hallituspuolueiden yhä näkyvämmäksi käyvä keskinäinen riitely hankaloittaa kuitenkin entisestään asioiden järkevää ja tehokasta hoitamista. Muista hallituspuolueista poikkeavia omia linjauksiaan on tuonut erityisesti keskusta — ilmeisesti yhä syvenevästä kannatusalhostaan johtuen. On toki todettava, että keskustan viimeaikaiset irtiotot hallituspolitiikasta ovat olleet monelta osin aiheellisia, joskin poukkoilevia.

Arvoisa puhemies! Keskustan ja sen hallituskumppaneiden harjoittaman politiikan vuoksi seuraavalla hallituksella on valtava työsarka velkaantumiskierteen taittamisessa ja Suomen talouden kääntämisessä takaisin kasvu-uralle. Se ei tapahdu hetkessä mutta on kuitenkin mahdollista toteuttaa määrätietoisuudella ja päättäväisyydellä. Yhteiset voimavarat on keskitettävä olennaiseen, kuten perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa on tehty, eli Suomen ja suomalaisten parhaaksi."

----

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin voit tutustua mm. seuraavan linkin kautta:

https://www.suomenuutiset.fi/perussuomalaiset-velanotolle-miljardijarru-ja-saastot-kansan-enemmiston-tahdon-mukaisesti/

Avainsanat: julkinen talous, vaihtoehtobudjetit, velkaantuminen

Lisää kirjoituksia