Kolumni: Hallitukselta odotetaan konkreettisia toimia

Lauantai 29.7.2023 klo 15.28

Oheinen kolumnini on julkaistu tämän viikon Tamperelaisessa:

Hallitukselta odotetaan konkreettisia toimia

Petteri Orpon hallituksen alkutaival on ollut varsin kuoppainen. Ristiriidoista huolimatta hallituspuolueita yhdistää selkeä kokonaiskuva Suomen julkisen talouden vaikeasta tilasta. Talouden tervehdyttämistoimet eivät ole kaikilta osin helppoja, mutta kokonaisuudessaan ne ovat välttämättömiä. Muutoin edellisen hallituksen kiihdyttämä velkaantuminen ja kohoavat velanhoitokulut ylittävät pahoin veronmaksajien kantokyvyn.

Hallitus aikoo vahvistaa kotitalouksien ostovoimaa keventämällä työn ja liikkumisen verotusta. Samalla hallitus sitoutuu siihen, etteivät päästövähennys- ja hiilineutraalisuustavoitteisiin tähtäävät päätökset nosta kansalaisten arjen kustannuksia tai heikennä yritysten kilpailukykyä. Myös sähkölaskujen on oltava jatkossa kohtuullisia.

Hallitus tavoittelee säästöjä ja tehokkuutta julkisissa hankinnoissa. Sote-uudistuksen myötä pidentyneet hoitojonotkin on saatava hallintaan.

Kehitysapua leikataan tuntuvasti. Hallitusohjelman tärkeänä tavoitteena on saattaa turvapaikkapolitiikan keskeiset säädökset yleispohjoismaiselle tasolle. Kansainvälisen suojelun lupien pituus lyhennetään EU-oikeuden mahdollistamaan minimiin. Lähtömaahansa lomalle matkustavan tai vakavaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavaan rikokseen syyllistyneen henkilön suojeluasema lakkautetaan.

Toistuvien turvapaikkahakemusten tekemisen edellytyksiä kiristetään. Pakolaiskiintiö lasketaan 500 henkeen. Kansalaisuuden myöntämisen ehtoja tiukennetaan kansalaisuus- ja kielikokeen käyttöönoton myötä. Kotoutumisen painopistettä siirretään kielen oppimiseen, työntekoon, yhteiskuntamme sääntöjen noudattamiseen ja tulijan oman vastuun korostamiseen.

Rikosten uhrien asemaa parannetaan ja ensikertalaisuusmääritelmää supistetaan. Henkirikosten ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vanhenemisaikaa pidennetään. Kannatettavia ovat myös nuoriso- ja jengirikollisuuden torjuntaan tähtäävät keinot.

Uuden hallituksen ohjelmaan sisältyy monia muitakin hyviä tavoitteita. Nyt on ryhdyttävä konkreettisiin tekoihin. Toivotan hallitukselle voimia Suomen tulevaisuuden kannalta välttämättömissä päätöksissä.

Sami Savio

DI, KTM, kansanedustaja (ps.)

Avainsanat: julkinen talous, maahanmuutto, rikollisuus

Kiitos luottamuksesta!

Maanantai 3.4.2023 klo 21.18

Lämmin kiitos kaikille minua äänestäneille ja tukeneille! Tästä on hyvä jatkaa työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi!

Avainsanat: eduskunta

Eduskuntavaalit lähestyvät

Tiistai 14.2.2023 klo 16.25

Suomalaiset pääsevät kohta valitsemaan uuden eduskunnan. Eduskuntavaalien ennakkoäänestysaika on 22.-28.3. ja varsinainen vaalipäivä 2.4. Vaaleista on tulossa tiukat, ja niissä ratkaistaan Suomen suunta pitkäksi aikaa eteenpäin.

Perussuomalaiset tarjoavat näissäkin vaaleissa aidon vaihtoehdon nykyhallituksen politiikalle. Itse olen tuttuun tapaan ehdolla Pirkanmaan vaalipiirissä.

PS - Parasta Suomelle!

Avainsanat: eduskuntavaalit

Lisää kirjoituksia