Verosopimukset antavat kansalaisille positiivisen viestin

Torstai 28.4.2016

Eduskunnan tiistaisessa ajankohtaiskeskustelussa esittämäni puheenvuoro on uutisoitu seuraavasti:

"Savio: Viesti kansalaisille on tärkeä

Sami Savio (ps.) painotti hallituksen aikaansaamien tuoreiden verosopimusten merkitystä, sopimukset on solmittu tai sovittu Espanjan, Saksan ja Portugalin kanssa.

– Kyseisten verosopimusten mukanaan tuomat verotuotot tuovat hieman lisätuloja valtion kassaan. Mutta verotuloja merkittävämpää on niiden kansalaisille ja veronmaksajille antama viesti. Ne osoittavat, ettei suomalaisia haluta asettaa eriarvoiseen asemaan tulojen ja varallisuuden perusteella. Se on varmasti omiaan parantamaan veronmaksumoraalia, Savio korosti."

Puheenvuoroni on luettavissa kokonaisuudessaan täältä:

Avainsanat: eduskuntatyö, verosopimus, veronkierto