Sotiemme veteraanien kotihoito on turvattava

Perjantai 25.5.2018 klo 14.53

Eduskunnassa käytiin eilen 24.5. lähetekeskustelu Ritva "Kike" Elomaan laatimasta ja muiden perussuomalaisten kansanedustajien allekirjoittamasta lakialoitteesta, jolla sotaveteraaneille turvattaisiin sosiaalihuoltolain mukaiset kotipalvelut riippumatta heidän saamastaan vammasta tai sen haitta-asteesta. Tuin edustaja Elomaan aloitetta oheisella puheenvuorollani:

"Arvoisa puhemies! Tässä edustaja Elomaan laatimassa ja myös muiden perussuomalaisten kansanedustajien allekirjoittamassa lakialoitteessa esitetään kunniavelkamme maksamista vuosina 1939—45 käytyjen sotien veteraaneille järjestämällä heille aloitteen toteutuessa sosiaalihuoltolain mukaiset kotipalvelut. Tämä edustaja Elomaan lakialoite on erittäin kannatettava, ja olen tosiaan myös itse sen allekirjoittanut. Perussuomalaiset ovat jo aiemmin ajaneet vahvasti veteraanien asiaa, ja tämä lakialoite on sille työlle jatkoa.

Arvoisa puhemies! Edustaja Elomaa piti erittäin hyvän esittelypuheenvuoron, jolla perusteli lakialoitteen tärkeyttä. Maallemme erittäin raskaat sotavuodet 1939—45 ratkaisivat itsenäisen ja demokraattisen Suomen kohtalon. Elleivät veteraanit olisi antaneet niinä vuosina korvaamatonta panostaan isänmaamme hyväksi, olisi nykymuotoinen Suomi varmasti hyvin erilainen maa asua ja elää. Olisimme joutuneet itäblokkiin tahtomattaan kuuluneiden maiden joukkoon, eikä vapautuminen kommunismin ikeestä olisi tapahtunut vaivattomasti edes Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Edellisessä pykälässä käytyyn keskusteluun viitaten esimerkiksi sananvapautemme tila olisi ollut todennäköisesti paljon nykyistä huonompi.

Arvoisa puhemies! Valitettavasti veteraanien joukko on harventunut hyvin nopeasti ajan kulumisen myötä. Heitä ei ole enää hengissä kuin hieman toistakymmentätuhatta, ja jo viiden vuoden kuluttua veteraanien lukumäärä on enää pieni murto-osa nykyisestä luonnollisen poistuman takia. Kuten edustaja Elomaan lakialoitteessa on todettu, veteraanien ikääntyessä myös heidän hoidontarpeensa kasvaa merkittävästi. Siksi esittämämme kotipalveluiden turvaaminen veteraaneille on välttämätöntä, vaikka se tapahtuukin aivan auttamattoman myöhään. Tällä lakialoitteella onkin kova kiire, ja toivon kaikkien muiden perussuomalaisten tavoin sille ripeää käsittelyä valiokunnassa sekä hyväksymistä täysistunnossa."

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_55+2018+7+4+4.aspx

Avainsanat: eduskuntatyö, veteraanit

Sotiemme veteraanit ansaitsevat saamansa kunnioituksen

Keskiviikko 19.10.2016 klo 11.39

Eduskunnan täysistunnossa eilen 18.10. pitämäni puheenvuoro sotaveteraanien Suomen hyväksi tekemästä työstä kuului seuraavasti:

"Arvoisa puhemies! Meidän jälkipolvien on tosiaankin syytä kiittää nöyrästi maatamme henkensä kaupalla puolustaneita ihmisiä. Pienimuotoinen kiitollisuudenosoitus on myös tämä lakimuutos sotainvalidien maksuttomiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin oikeuttavan haitta-asterajan alentamiseksi 10 prosenttiin. Kuten edustaja Elomaa edellä totesi, myös minun mielestäni tämän rajan voisi tosin jo poistaa kokonaan ja tarjota kyseisiä palveluita kaikille veteraaneille.

Arvoisa puhemies! Ajat ovat onneksi muuttuneet radikaalisti sitten 1960-luvun, jolloin sotiemme veteraaneja valitettavasti jopa pilkattiin ja väitettiin heidän itse halunneen lähteä sotaan, mikä ei tietenkään pitänyt paikkaansa. Yhteiskunnallinen ilmapiiri oli 60-luvulla täysin toinen kuin nykyään, ja olemmekin onneksi menneet paljon parempaan suuntaan. Sotaveteraanit ovat kertomansa mukaan tunteneet saaneensa kokea laajaa arvostusta vasta 90-luvulta lähtien, käytännössä Neuvostoliiton vuonna 91 tapahtuneen hajoamisen jälkeen. Suomettuneisuuden ilmapiirissä heitä kohtaan tunnettua arvostusta ei ainakaan ääneen juuri julkilausuttu, koska ilmeisesti tässäkin asiassa pelättiin itänaapurin reaktioita. Toisaalta suomalaista sotilasta olivat arvostaneet myös Neuvostoliiton kommunistijohtajat, kuten historiankirjoitus nykyään kertoo. Se on osoitus veteraanien merkityksestä maamme itsenäisyyden säilymisessä.

Arvoisa puhemies! Kiitän puheenvuoroni lopuksi valiokuntaa asian ripeästä käsittelystä ja yksimielisestä mietinnöstä, joka puoltaa hyvän lakiesityksen hyväksymistä, mikä tämän käsittelyn jälkeen myös tapahtuu. (Puhemies koputtaa) Tämäkin osoittaa vuosikymmenien saatossa tapahtunutta yhteiskunnallisen ilmapiirin tervehtymistä."

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_102+2016+13+2+2.aspx

Avainsanat: eduskuntatyö, veteraanit

Maksamme kunniavelkaa parantamalla sotainvalidien asemaa

Keskiviikko 28.9.2016 klo 12.52

Pidin 27.9. myös seuraavan puheenvuoron käsiteltäessä hallituksen esitystä sotainvalideille tarjottavien palveluiden laajentamiseksi:

"Arvoisa puhemies! Nyt ovat käsillä ne vuodet, jolloin meidän on viimeistään maksettava kunniavelkamme Suomea sodissa puolustaneille henkilöille. Tämä sotilasvammakorvauksiin tarkoitettu määräraha on sotainvalidien poistuman myötä vähentynyt viime vuosina, mutta toisaalta valtiovarainvaliokuntakin on viime vuoden lopulla edellyttänyt mietinnössään, että lievävammaisten sotainvalidien kunnallisten avopalveluiden haitta-asterajaa alennetaan viimeistään vuonna 2017, jolloin vietämme Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. Nyt tämä asia siis toteutuu.

Arvoisa puhemies! Valtiovarainvaliokunnan jäsenenä tervehdin tätä hallituksen esitystä erittäin suurella ilolla. Lievävammaiset sotainvalidit ovat olleet kotiin vietävien palveluiden suhteen väliinputoajaryhmä. Tarve kotiin vietäville palveluille on kuitenkin suuri, ja ne ovat laitoshoitoon verrattuna edullisia tukien myös hyvin kotona asumista.

Tämän lakimuutoksen arvioidut kustannukset ovat vuosittain ainoastaan noin 5 miljoonaa euroa. Se on hyvin pieni hinta siitä, että saamme säätää tänä päivänä lakeja suomen kielellä täällä kansallisessa parlamentissamme."

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_90+2016+13+4+4.aspx

Avainsanat: eduskuntatyö, veteraanit