Virkamiesarmeijaa on supistettava ja byrokratiaa karsittava

Sunnuntai 2.11.2014


Kuntien valtionosuuksien leikkaukset ja toisaalta kaiken aikaa lisääntyneet lakisääteiset velvoitteet ovat siirtäneet vastuuta talouden vyönkiristyksistä valtiolta kunnille. Vaikka kuntien toiminnassa onkin paljon tehostettavaa, on merkittävä vastuu myös lainsäätäjällä eli eduskunnalla.

Ellei kuntien tehtäviä karsita, ei veroasteen kohoamiselle näy loppua. Tämä taas johtaa ostovoiman laskuun, yritysten toimintaedellytysten heikkenemiseen ja yhä pahenevaan työttömyyteen.

http://yle.fi/uutiset/veronmaksajat_vastuu_veronkiristyksista_nayttaa_kaatuvan_kuntien_niskaan/7592376

Keskustan puheenjohtaja Sipilä on sinänsä oikealla asialla ehdottaessaan virkamiesten määrän tuntuvaa supistamista, mutta hänen esittämänsä keino eli virkamiesten eläkepoistuma on auttamattoman hidas ratkaisu julkisen talouden ongelmiin. Tämäkään asia ei parane odottamalla.

Nyt tulee käynnistää virkamieskunnan laajat yt-neuvottelut, irtisanoa tarpeettomat virkamiehet ja karsia ylenmääräistä sääntelyä. Tämä paitsi parantaa julkisen talouden tilaa, myös vähentää byrokratiaa ja helpottaa uusien yksityisen sektorin työpaikkojen syntymistä.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014102518781130_uu.shtml

Perussuomalaiset ovat pitkään ja johdonmukaisesti ajaneet byrokratian karsimista. Nyt on oikea aika pienentää myös ministerien määrää, varsinkin kun suuri osa lainsäädäntötyöstä on jo siirtynyt Euroopan Unioniin. Suomalaiset ovat aina uskoneet esimerkin voimaan, joten kulujen karsinta on siksikin syytä aloittaa huippuviroista.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014101318741072_uu.shtml

Avainsanat: julkinen talous, byrokratia, velkaantuminen