Liikenteen uudistamisen on oltava hallittua

Sunnuntai 17.4.2016


Toimiva markkinatalous on hyvä renki, mutta sitä sovellettaessa on pidettävä järki mukana. Valtionomaisuuden myynnissä on valitettavasti epäonnistuttu monta kertaa pahoin, ja näin on käynyt erityisesti tärkeää julkista infraa kaupattaessa. Mikäli huhut suunnitelmista yksityistää laajoja osia valtion tie- ja väyläverkosta sekä kerätä tiemaksuja paikannuslaitteiden avulla pitävät paikkansa, on liikenne- ja viestintäministeriön valmistelussa menty pahasti väärään suuntaan.

Väyläverkko on syytä säilyttää yhteisessä omistuksessa jatkossakin. Autoilun kustannukset ovat jo nykyisellään hyvin korkeita, eivätkä hankalasti kerättävät ja yksityisyydensuojaa kaventavat tienkäyttömaksut ole hyväksyttävissä, kuten myös ulkoministeri Timo Soini tänään totesi:

Sujuva liikenne on toimivan yhteiskunnan kannalta välttämätön edellytys. Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Niemisen mukaan seurantaan ja paikantamiseen liittyvät kustannukset on aiemmissa selvityksissä todettu hyvin korkeiksi, ja järjestelyyn sisältyy muutenkin suuri määrä ennalta-arvaamattomia riskejä:

Suuret uudistukset ovat toisinaan hyvinkin tarpeellisia, mutta liian isot ja hallitsemattomat muutokset on viisaampaa jättää kokonaan tekemättä. Carunan, Digitan ja Kemiran myynnit muistuttavat lyhytnäköistä hyötyä tavoiteltaessa tehdyistä virheistä. Mainituista epäonnistumisista on otettava opiksi ja estettävä liikenteen kustannusten hallitsematon kohoaminen. Kohtuuhintaiset liikkumismahdollisuudet ovat koko kansakunnan etu.

Avainsanat: verotus, liikenne