Perussuomalaiset puolustavat vahvasti suomalaisia autoilijoita

Perjantai 1.2.2019 klo 11.12

Perussuomalaiset puolustavat vahvasti ja mahdollisesti jopa ainoana puolueena suomalaisia autoilijoita. Pidin eilen eduskunnassa asian tiimoilta seuraavan puheenvuoron:

"Arvoisa puhemies! Käsittelyssä on siis valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta. Kuten edustaja Ronkainen perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa jo totesi, niin liikenteen suunnittelussa tulee ehdottomasti korostaa sekä elinkeinoelämän että ihmisten liikkumistarpeiden toteutumista. Liikenteen tulee olla sekä sujuvaa että turvallista ja mielellään myös kohtuuhintaista.

Vaalikauden aikana aiempaa paremmin hallintaan saadusta korjausvelasta huolimatta monet liikenneväylät ovat nykyisin edelleen niin heikossa kunnossa, että liikenne takkuaa ja ohitustilanteissa joudutaan aivan liian usein läheltä piti ‑tilanteisiin. Pahimmat vaaran paikat ovat monelta osin tiedossa ja osin suunnitelmatkin valmiina, mutta määrärahoja perusparannuksiin ei ole kaikesta huolimatta löytynyt. Se on suuri vahinko, sillä hitaat ja heikot liikenneyhteydet lisäävät teollisuuden ja elinkeinoelämän kustannuksia ja heikentävät siten niiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Maamme harva asutus ja pitkät etäisyydet vaikeuttavat tilannetta entisestään.

Arvoisa puhemies! Väyläverkkoa on syytä kehittää pitkäjänteisesti, suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Se maksaa itsensä pitkällä tähtäimellä takaisin työllisyysasteen nousun myötä ja kohonneina verotuloina. On myös syytä harkita vakavasti sitä, voisivatko eläkeyhtiöt sijoittaa osan hallinnoimastaan varallisuudesta tuottavasti ja turvaavasti lainaamalla sen väyläverkoston edellyttämiin investointeihin kohtuullisella korolla, kuten perussuomalaiset ovat aiemmin esittäneet.

Arvoisa puhemies! Kokonaisuutena arvioiden on joka tapauksessa myönteistä, että liikennepolitiikkaa ohjataan jatkossa selvästi nykyistä pidemmällä tähtäimellä, vaikka kehittämissuunnista ja -keinoista ei nähtävästi ollakaan puolueiden välillä yksimielisiä. Kolme vaalikautta eli 12 vuotta on jo kohtuullisen pitkä aikajänne varsinkin poliittisessa päätöksenteossa, vaikka liikenneväylien kehittämisessä tulisi pyrkiä tätäkin pidempien ajanjaksojen ja niiden kuluessa tapahtuvien muutosten ennakoimiseen ja hahmottamiseen ainakin mahdollisuuksien mukaan. Luonnollisesti suunnitelmissa tulee olla myös jouston varaa, jos olosuhteet muuttuvat.

Arvoisa puhemies! Autoilu on Suomessa liian kallista. Hintavia ovat sekä uudet ajoneuvot että polttoaine, monien suomalaisten ajamat vanhat autot eivät niinkään. Halvemmaksi autoilu ei ainakaan tule, jos polttomoottoriautot korvataan pikatahdilla sähköautoilla, kuten julkisuudessa on esitetty. On myös huomioitava, että sähköautojen akkujen valmistus on ympäristön ja luonnonvarojen kannalta varsin kuluttavaa eikä esimerkiksi suurimittaista sähköautojen latauskapasiteettia pystytä järjestämään ilman uusia ydinvoimaloita. Vaikka ydinvoimaloissa tuotettu sähkökin tulee lopulta kuluttajalle töpselistä, niin se ei tapahdu nopeasti eikä ole ilmaista — ei varsinkaan, jos ydinvoimalan tilaus tehdään Arevalta.

Olisikin mielenkiintoista kuulla, miten esimerkiksi vihreät suhtautuvat ydinvoiman lisärakentamiseen. Tarve siihen on väistämättä edessä, jos sähköautomania saa Suomessa vallan, kuten useimpien poliittisten päättäjien mielessä näyttää nyt käyvän, riippumatta siitä, onko kansalaisilla varaa sähköautoihin tai edes kohonneisiin sähkölaskuihin.

Arvoisa puhemies! Autoilun lisäksi myös rataverkostoon on syytä panostaa merkittävästi. Kaikilla kansalaisilla ei ole varaa tai edes tarvetta autoon, ja nopeammat junayhteydet lisäävät huomattavasti työvoiman liikkuvuutta ja parantavat työllisyysastetta. Tarvetta on myös itä—länsisuuntaisten poikittaisyhteyksien kehittämiselle esimerkiksi Pori—Parkano—Haapamäki-välillä ja siitä edelleen eteenpäin, jotta vientiteollisuuden tuotteet saataisiin kustannustehokkaasti satamiin.

Arvoisa puhemies! Erityistä huomiota on silti kiinnitettävä suurta osaa Suomesta palvelevan pääradan toimivuuteen muun muassa lisäraiteita rakentamalla. Nykyinen kapasiteetti on sekä pääradalla että muuallakin rataverkossa osoittautunut riittämättömäksi, mikä on osaltaan pahentanut VR:n vaikeuksia ja lisännyt edelleen junien toistuvia myöhästymisiä varsinkin talvella. Ongelmat heijastuvat eri puolille rataverkkoa, kun yhteysjunat joutuvat odottamaan matkustajia.

Arvoisa puhemies! Heitän lopuksi pallon VR:n hallintoneuvostolle sen suhteen, että [Puhemies koputtaa] junaliikenteen houkuttelevuuteen vaikuttaa olennaisesti aikataulussa pysyminen. Ellei joukkoliikenteessä matkustaminen ole miellyttävää, valitsee yhä useampi jatkossakin väistämättä ja täysin ymmärrettävästi oman auton joukkoliikennevaihtoehdon sijaan. Tämä lisää myös tieliikenteen pullonkaulojen syntyä, mikä tuskin on kenenkään tavoite."

Avainsanat: autoilu, liikenne, eduskuntatyö

Veronmaksajat eivät saa joutua Liikennekaaren maksumiehiksi

Tiistai 19.4.2016

"Maksumieheksi moneen kertaan

Kansanedustaja Sami Savio (ps) tarttuu valtion tieyhtiösuunnitelmiin ja etenkin tiemaksuihin.

– Emme hyväksy hankalasti kerättäviä ja yksityisyydensuojaa kaventavia tienkäyttömaksuja. Seurantaan ja paikantamiseen liittyvät kustannukset on jo aiemmissa selvityksissä todettu korkeiksi. En myöskään näe infra-omaisuuden yhtiöittämistä tarpeellisena. Riskinä on, että veronmaksajat joutuvat kustantamaan väylät moneen kertaan.

Infra-yhtiön lisäksi Saviotakin huolestuttaa taksiliikenteen uudistaminen.

– Ainakin on estettävä taksimaksujen hallitsematon hinnannousu.

Savio ihmettelee myös Bernerin tapaa tuoda paketti julkisuuteen, ennen kuin siitä on keskusteltu hallituksessa.

– Isoja hankkeita on tarpeen käsitellä ensin hallituksen sisällä. Julkisuuteen pitäisi tulla vasta sitten, kun yksityiskohdista on sovittu."

http://www.aamulehti.fi/kotimaa/bernerin-liikennepaketti-repii-hallitusta-keskustelua-pelisaannoista-tarvitaan/

Avainsanat: eduskunta, liikenne

Liikenteen uudistamisen on oltava hallittua

Sunnuntai 17.4.2016

Toimiva markkinatalous on hyvä renki, mutta sitä sovellettaessa on pidettävä järki mukana. Valtionomaisuuden myynnissä on valitettavasti epäonnistuttu monta kertaa pahoin, ja näin on käynyt erityisesti tärkeää julkista infraa kaupattaessa. Mikäli huhut suunnitelmista yksityistää laajoja osia valtion tie- ja väyläverkosta sekä kerätä tiemaksuja paikannuslaitteiden avulla pitävät paikkansa, on liikenne- ja viestintäministeriön valmistelussa menty pahasti väärään suuntaan.

Väyläverkko on syytä säilyttää yhteisessä omistuksessa jatkossakin. Autoilun kustannukset ovat jo nykyisellään hyvin korkeita, eivätkä hankalasti kerättävät ja yksityisyydensuojaa kaventavat tienkäyttömaksut ole hyväksyttävissä, kuten myös ulkoministeri Timo Soini tänään totesi:

Sujuva liikenne on toimivan yhteiskunnan kannalta välttämätön edellytys. Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Niemisen mukaan seurantaan ja paikantamiseen liittyvät kustannukset on aiemmissa selvityksissä todettu hyvin korkeiksi, ja järjestelyyn sisältyy muutenkin suuri määrä ennalta-arvaamattomia riskejä:

Suuret uudistukset ovat toisinaan hyvinkin tarpeellisia, mutta liian isot ja hallitsemattomat muutokset on viisaampaa jättää kokonaan tekemättä. Carunan, Digitan ja Kemiran myynnit muistuttavat lyhytnäköistä hyötyä tavoiteltaessa tehdyistä virheistä. Mainituista epäonnistumisista on otettava opiksi ja estettävä liikenteen kustannusten hallitsematon kohoaminen. Kohtuuhintaiset liikkumismahdollisuudet ovat koko kansakunnan etu.

Avainsanat: verotus, liikenne