EVA:n teesit maahanmuuton kasvattamiseksi eivät vakuuta

Torstai 29.1.2015

Elinkeinoelämän valtuuskunnan teeseissä maahanmuuton kasvattamiseksi on paljolti samoja kaikuja kuin VATT:n ylijohtaja Juhani Vartiaisella: väestönkasvulla ja työvoiman määrän lisäämisellä voidaan molempien tahojen mukaan turvata korkea työllisyysaste.

EVA:n esitykseen panostaa enemmän tulijoiden määrään kuin laatuun vaikuttanee julkilausumaton halu alentaa suomalaisten palkkoja ja heikentää työehtoja. Lisääntyvä maahanmuutto sitä paitsi heikentäisi Suomen taloudellista kestokykyä entisestään, mikäli merkittävä osa tulijoista jäisi nykyiseen tapaan sosiaaliturvan varaan.

Selvästi maahanmuuton lisäämistä järkevämpää olisi pitää huolta yksityisen sektorin menestymisen edellytyksistä ja kyvystä tarjota työtä mahdollisimman monelle suomalaiselle. Työttömyysasteen jatkuvasti kasvaessa ja leijonan lailla karjuvan työvoimapulan kadotessa lopulta historian synkkään hämärään EVA:n esitys näyttääkin varsin lyhytnäköiseltä oman edun tavoittelulta.

http://yle.fi/uutiset/eva_maahanmuutto_kaksinkertaistettava/7767100

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka, julkinen talous

Energia- ja polttoaineverojen alentaminen parantaa kansantaloutta

Sunnuntai 25.1.2015

Energia- ja polttoaineverot ovat Suomessa moninkertaiset verrattuna EU-lainsäädännön edellyttämiin minimeihin. Perussuomalaiset ovatkin valmiit alentamaan energia- ja polttoaineverotusta, jotta asumisen ja liikkumisen kaltaiset perustarpeet olisivat kohtuullisen hintaisia ja yritysten kilpailukyky paranisi.

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/perussuomalaiset-alentaisivat-energiaveroa/1973963

Perussuomalaisten ohjelmaan kuuluu myös tuulivoiman syöttötariffien poistaminen ja siihen liittyvän järjettömän tulonsiirtomekanismin lopettaminen. Tuulivoiman syöttötariffi on nykyään 105,3 euroa/MWh. Toisaalta sähkön pörssihinta on alle 30 euroa/MWh, joten liki kolme neljäsosaa tuulivoiman tuottajien tuloista kaivetaan veronmaksajien pussista.

Vesivoimalla tuotettu sähkö on vähintään yhtä ympäristöystävällistä kuin tuulivoimalla tuotettu ja elinkaarikustannuksiltaan paljon halvempaa. Onkin todella erikoista, että vihreät haluavat jakaa tukea tuulivoiman tuottajille kaksin käsin, vaikka ovat ajaneet vuosien ajan mm. Fortumin vesivoimaloihin kohdistuvaa windfall-veroa.

Markkinatalouden tulisi toimia myös energian tuotannossa ja kulutuksessa, eikä verotuksen tai tukien tulisi aiheuttaa siihen suuria vääristymiä. Tulevalla eduskunnalla riittääkin työsarkaa vuosien myötä laadittujen mekanismien korjaamisessa.

Avainsanat: verotus

Kireä verotus ei ole ratkaisu

Lauantai 24.1.2015

Tutkimusjohtaja Mika Maliranta ehdottaa uutta veromuotoa, omistusasunnossa asuvilta kerättävää asuntotuloveroa. Asuntotuloveromallissa verotettaisiin omassa asunnossa asumisesta vuokra-asunnossa asumiseen verrattuna koituvaa ”etua”. Malirannan mukaan tällainen vero lisäisi vuokra-asumisen suosiota omistusasumiseen verrattuna ja parantaisi työvoiman liikkuvuutta.

http://yle.fi/uutiset/omistusasuminen_saattaa_lisata_tyottomyytta__katso_kuinka_paljon_omalla_alueellasi_on_vuokra-asumista/7753330

Valitettavasti Malirannan ehdotus osoittaa jälleen kerran sen, että kireä verotus nähdään julkisessa keskustelussa likimain ainoana talouden ongelmanratkaisukeinona. Huomattavasti järkevämpiä keinoja lisätä työvoiman liikkuvuutta olisivat mm. asuntokaupan varainsiirtoveron poistaminen ja asumisen hintatason yleinen alentaminen esimerkiksi rakennus- ja kaavoitusmääräyksiä lieventämällä. Tämä parantaisi samalla monen pienituloisen taloutta asumiskulujen pienentyessä ja muuhun kulutukseen jäävien tulojen kasvaessa.

Avainsanat: byrokratia, verotus

Halla-ahon kädenjälki näkyy PS:n maahanmuutto-ohjelmassa

Tiistai 20.1.2015

Jussi Halla-ahon kädenjälki tulee näkymään vahvasti perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelmassa. Todennäköisesti Halla-ahon luonnos puolueen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi tullaan hyväksymään puoluehallituksessa lähes sellaisenaan. Samalla se tarjoaa äänestäjille todellisen vaihtoehdon, nostavathan perussuomalaiset maahanmuuttopolitiikan yhdeksi vaalien kärkiteemaksi.

Halla-ahon linjauksen mukaan kansallisen edun tulee olla ehdottomalla etusijalla myös maahanmuuttopolitiikassa. Tämä tarkoittaa muun muassa maahanmuuttoon liittyvien kulujen realistista arviointia, sotatoimiin osallistuvan turvapaikanhakijan oleskeluluvan peruuttamista, lukukausimaksujen perimistä EU-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta sekä niin sanotun ”positiivisen” syrjinnän lopettamista. Tulijoiden pitää sopeutua yhteiskuntaamme, ei päinvastoin.

Jussi päätti myös suoraselkäisesti jatkaa työtään europarlamentaarikkona ja taistelua eurooppalaisia maahanmuuton taakanjakomekanismeja vastaan, vaikka kansanedustajan paikka olisi ollut tarjolla hopeatarjottimella. Tämä osoittaa kunnioitusta äänestäjiä kohtaan.

http://www.suomenuutiset.fi/halla-aho-esitteli-maahanmuuttotavoitteita-viela-mahdollista-valttaa-ruotsin-ranskan-tai-britannian-katastrofi/

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka, eduskuntavaalit

Vientiteollisuus vaatii toimia kilpailukyvyn parantamiseksi

Maanantai 19.1.2015

Vientiteollisuuden liitot ovat erittäin huolestuneita Suomen kilpailukyvystä, eikä se ole mikään ihme. Korkeat verot ja veronluonteiset maksut sekä alati muuttuva toimintaympäristö ovat karsineet yritysten investointihalut minimiin. Sen seurauksena myös työttömyysaste on hälyttävässä kasvussa.

Tämä on erittäin valitettavaa, koska Suomen hyvinvointi lepää vientiteollisuuden harteilla. Teollisuuden ja yritystoiminnan toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta, jotta suomalaisilla riittää leipää jatkossakin. Tämä edellyttää veroasteen alentamista ja sääntelyn purkamista.

Vientiteollisuuden edustajat ovat täysin oikeassa myös siinä, että jatkossa on kiinnitettävä huomattavasti tarkempaa huomiota koulutuksen sisältöön. Ammattiosaajia ja kädentaitajia tarvitaan aina. Ammattikoulupaikkojen riittävän tarjonnan varmistaminen kuuluukin perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelmaan.

http://yle.fi/uutiset/vientiteollisuudelta_tutut_terveiset_tulevalle_hallitukselle_kilpailukykya_parannettava/7745715

Avainsanat: yrittäminen, julkinen talous, byrokratia

Kireä verotus syöksee Suomen rotkoon

Torstai 15.1.2015

Ekonomisti Sorjonen täräyttää pöytään todelliset syyt Suomen talouden kurjaan tilaan: veronkorotukset, veronkorotukset ja veronkorotukset. Kuluvan hallituskauden aikana on kiristetty sekä tuloverotusta, arvonlisäveroa että valmisteveroja.

Kireä verotus ja veronluonteiset työn sivukulut nostavat palkkakustannukset korkeiksi, mutta palkansaajien ostovoima jää matalaksi. Tämä puolestaan johtaa ostovoiman katoamisen ja pahenevan työttömyyden synkkenevään kierteeseen, eivätkä yritykset juuri uskalla investoida maahamme. Silti julkisia menoja ei ole pystytty karsimaan. Valtiontalouden vuotuinen alijäämä on jämähtänyt kahdeksan miljardin euron tuntumaan, ja valtionvelka tuplaantunut sataan miljardiin euroon muutamassa vuodessa.

Perussuomalaiset ovat vaatineet mm. julkisen hallinnon ja byrokratiakoneiston supistamista, kehitysavun karsintaa ja maahanmuuttopolitiikan uudelleenarviointia. Säästötarkastelun kohteeksi on syytä ottaa myös kuntien lakisääteisten tehtävien lukumäärä ja kaksikielisyyden aiheuttamat kustannukset.

Rotkoa kohti syöksyvä Suomen talouden kelkka on käännettävä ripeästi ja valittava maahan eduskunta, joka pystyy pienentämään julkista sektoria ja alentamaan veroasteemme siedettävälle tasolle. Kun menopuoli saadaan hallintaan, nostaa yksityisen sektorin toimeliaisuus maamme jaloilleen ennemmin tai myöhemmin.

http://www.uusisuomi.fi/raha/76634-tassa-kuvassa-nakyy-suomen-hata-kataisen-hallitus-kiristi-veroja

Avainsanat: verotus, julkinen talous, velkaantuminen, lama

Suomi ei ole maailman sosiaalitoimisto

Tiistai 13.1.2015

Perussuomalaisten lisäksi jopa osa hallituspuolue kokoomuksen kansanedustajista on ryhtynyt kritisoimaan lakiesitystä, joka takaisi Suomessa laittomasti oleskeleville oikeuden maksuttomaan pitkäaikaissairauksien hoitoon. Lakiesityksessä ei edes velvoiteta hoitohenkilökuntaa ilmoittamaan hoitoon saapuvasta, laittomasti maassa oleskelevasta henkilöstä poliisille, vaikka tämä velvoite sisältyy useiden eurooppalaisten valtioiden lainsäädäntöön.

Paitsi että kyseinen lakiesitys tulee toteutuessaan kalliiksi suomalaisille veronmaksajille, kuvastaa se erityisesti vasemmistopuolueille tyypillistä tavoitetta tehdä Suomesta koko maailmalle etuuksia tarjoava sosiaalitoimisto. Suomalaisten resurssit eivät millään voi toteuttaa tätä utopiaa, onhan meitä alle promille maailman väkiluvusta.

Suomessa riittää avuntarvitsijoita omasta takaa, ja heidän määränsä on kasvanut vuosia kestäneen laman aikana huomattavasti. Valitettavasti monet hallituksen ideologiset silmälaput päässä valmistelemat ja eduskunnan enemmistön hyväksymät lait ovat kiihdyttäneet tätä kierrettä. Suomessa tulee lopulta ottaa terve järki käteen ja asettaa omien kansalaisten tarpeet ehdottomalle etusijalle.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015011319015823_uu.shtml

http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+343/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Avainsanat: maahanmuuttopolitiikka, hallitus, velkaantuminen

Kynä on miekkaa terävämpi

Sunnuntai 11.1.2015

Kynä on aina lopulta miekkaa terävämpi ja Kalashnikovia voimakkaampi, eikä ainakaan näiden piirtäjien osalta kyse ole satunnaisesta yksittäistapauksesta.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015011018997283_uu.shtml

Avainsanat: terrorismi, maahanmuuttopolitiikka

Ulkoministeri jälkiviisaana eurokriisin hoidosta

Lauantai 10.1.2015

Ulkoministeri Erkki Tuomioja (sdp) kritisoi 10.1. Kreikalle myönnettyjä tukipaketteja, vaikka maa on saanut eurotukea myös hänen ministerikautensa aikana. Toisaalta Tuomioja ylistää Suomen Kreikalta saamia vakuuksia. Todellisuudessa kyse on kuitenkin vain monimutkaisesta johdannaissopimuksesta, ei reaalivakuuksista.

Johdannaissopimus ostettiin markkinoilta, jotta demarien kevään 2011 eduskuntavaalilupaus saatiin näennäisesti toteutettua. Mikäli sdp olisi perussuomalaisten tavoin pitänyt sanansa ja pintansa jo hallitusneuvotteluissa, olisi kokoomus jäänyt hallituksen ulkopuolelle ja Suomen suhtautuminen eurokriisiin saanut uuden suunnan.

Kreikka, joka on ollut maksukyvytön puolet 1820-luvulla alkaneen itsenäisyytensä ajasta, jonka velka on lähes kaksinkertainen BKT:hen nähden ja joka aikanaan hyväksyttiin euroon vain tilastojen väärentämisen takia, ei tule nykyisiä velkojaan koskaan maksamaan. Maa ajautuu todennäköisesti uuteen velkasaneeraukseen, jossa osa sen veloista mitätöidään vapaaehtoisjärjestelyssä. Myös laina-ajan pidentäminen ja korkojen painaminen nollaan tarkoittavat tosiasiallisesti velan osittaista anteeksiantoa. Suomen saamat vakuudet taas auttavat vain, jos Kreikka rikkoo tekemiään sopimuksia.

Perusteluna velkojen anteeksiantoon käytettäneen euroalueen vakauden säilyttämistä. Käytännössä kuvitellun vakauden tavoittelu on johtanut kohti liittovaltiota, jossa jäsenmaita painavat omasta taloudenpidosta riippumaton kollektiivinen vastuu, paheneva moraalikato ja kasvava välinpitämättömyys.

Tämä synkkä kehitys on pysäytettävä ja heitettävä Kreikka ulos euroalueesta. Se voi kirpaista Suomeakin hetken, mutta pahanmakuiset lääkkeet ovat nyt välttämättömiä taudin nujertamiseksi ja potilaan parantamiseksi. Tosiasioiden väistely ja velkahelpotusten myöntäminen pitkittävät välttämättömiä korjaustoimenpiteitä Kreikan ohella muissakin asiansa huonosti hoitaneissa jäsenmaissa. Mitä pidempään tämän annetaan jatkua, sitä suuremmaksi loppulasku muodostuu.


Avainsanat: eurokriisi, Kreikka, hallitus

Avainsanat: eduskuntavaalit

Suomen on tuettava Saksaa Kreikan irrottamiseksi eurosta

Sunnuntai 4.1.2015

Saksan hallitus varautuu Kreikan euroeroon, mikäli maa ei suostu pitämään kiinni tehdyistä sopimuksista. Riski velkojen hoitamatta jättämiseen on suuri, koska äärivasemmistolainen Syriza ajaa tammikuisten parlamenttivaalien vaaliohjelmassaan vahvasti velkaleikkausta.

http://yle.fi/uutiset/saksa_varautuu_kreikan_eroon_eurosta/7719192

Mikäli Kreikka aikoo jälleen kerran jättää sitoumuksensa hoitamatta, on Suomen tuettava Saksan linjaa aktiivisesti. Rahaliiton heikoin linkki on irrotettava ketjusta. Tämä toimii varoituksena myös muille, erityisesti etelän löysän budjettikurin euromaille.

Kreikan oma valuutta devalvoituisi varsin nopeasti ja Kreikan valtionlainojen korot nousisivat pilviin. Tämä pakottaisi maan rakenteellisiin uudistuksiin. Kreikkalaiset joutuisivat euroeron myötä leikkaamaan ylisuuria sosiaalietuuksiaan ja hyvin tehotonta julkista sektoriaan.

Tiukka linja ja kertarutina ovat parempia vaihtoehtoja kuin jatkuva sääntöjen kiertäminen ja kreikkalaisten ainainen kitinä maksuehtojen kovuudesta. Muutoin laskut lankeavat loputtomiin muiden euromaiden, siis myös Suomen maksettaviksi.

Päinvastoin kuin Saksa, keskustan europarlamentaarikko Olli Rehn on valmis jälleen uuteen myönnytykseen Kreikalle. Vastaavaa politiikkaa lienee tiedossa enemmänkin, mikäli keskustasta tulee pääministeripuolue.

http://yle.fi/uutiset/rehn_maksuajan_pidentaminen_auttaisi_kreikan_elpymista/7719332

Mikään ei näytä muuttuneen neljässä vuodessa, vaikka Sipilä onkin antanut keskustalle uudet kasvot. Rehn, Vanhanen, Väyrynen, Pekkarinen, Kääriäinen ja muut vanhan kaartin edustajat ovat jälleen halukkaita tarttumaan tiukasti kiinni vallan kahvaan.

Avainsanat: Kreikka, eurokriisi

Rohdot talousongelmiin ovat omissa käsissämme

Torstai 1.1.2015

Presidentti Niinistö totesi uudenvuodenpuheessaan taloutemme perusteiden haurastuvan. Hänen mukaansa Suomessa on jo kauan luotettu kasvuun tai velanottoon ilman todellisia perusteita.

Presidentin huomio on varsin aiheellinen ja tarpeellinen muistutus siitä, että jo Vanhasen toisesta hallituksesta lähtien on odotettu talouspolitiikan virheiden korjaantuvan talouskasvun kautta. Finanssikriisin iskettyä täydellä voimallaan reilut kuusi vuotta sitten puhuttiin myös yleisesti siitä, että vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen nimitettävä hallitus tulisi tekemään tarvittavat sopeuttamistoimenpiteet.

Itse ihmettelin jo tuolloin, eikö tulojen ja menojen sopeuttaminen olisi kuulunut istuvan Vanhasen II hallituksen tehtäväkenttään. Valtiovarainministeri Katainen päätyi kuitenkin lisäämään valtion velkaantumista kymmenellä miljardilla vuodessa, eikä tahti muuttunut hänen kolmen pääministerivuotensa aikana parempaan. Vaikka Kataisella on ainakin omien sanojensa mukaan tiukan taloushaukan maine, hänen ministerikausiensa toimet osoittavat aivan muuta.

Vuodet ovat vierineet, mutta kompuroiva sixpack-hallitus ei pystynyt täyttämään sille asetettuja odotuksia. Aikaa on siis nyt hukattu yli puoli vuosikymmentä. Muutosten tekeminen ja saavutettuihin etuihin kajoaminen on täysin välttämätöntä, vaikka kaikki päättäjät eivät sitä halua tai uskalla myöntääkään. Yhteiskunta ei saa olla pelkkä pajatso.

Myös ylenmääräistä hallintoa ja holhoamista on vähennettävä. Eduskunnan on karsittava kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja säädettävä kunnallisveroprosentille yläraja. Työntekijöiden ja eläkeläisten verotusta on kevennettävä ja työnteon sivukuluja alennettava etenkin alemmissa tuloluokissa. Toisaalta voitonjakoon perustuva yritysverotus kannustaisi investoimaan ja luomaan yksityisen sektorin työpaikkoja. Pystymme nostamaan Suomen jaloilleen, jos sitä aidosti haluamme.

Avainsanat: julkinen talous, velkaantuminen